English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava
Narava

Ohranjanje narave

Ena najbolj prepoznavnih značilnosti Slovenije je zelo ohranjena narava, zlasti velika biotska raznovrstnost in krajinska pestrost, bogat rastlinski in živalski svet, mnogoteri habitatni tipi, raznolika geološka zgradba, razgiban relief, pestrost vzorcev kulturnih krajin in še marsikaj. Z zakonom o ohranjanju narave smo prebivalci Slovenije dobili podlago za celovito ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot kot naše dediščine. V Sloveniji je danes okoli 10 % ozemlja v zavarovanih območjih, 37,46 % pa je varovanega v okviru Nature 2000, status naravne vrednote pa je podeljen 17.431 vrednim delom narave.

Ena naših glavnih nalog, pa tudi odgovornost je, da zavarujemo in ohranjamo rastlinske in živalske vrste, njihove habitate, ter naravne vrednote. To na Agenciji RS za okolje zagotavljamo z doslednim in učinkovitim izvajanjem zakonodaje in upravnih postopkov ter drugih, s tem povezanih strokovnih nalog.

Naši cilji so izboljšanje učinkovitosti dela strokovne in upravne službe na področju ohranjanja narave, da bo sposobna povezati vse strokovne potenciale na tem področju in se učinkovito odzivati tako na mednarodne obveznosti kot tudi na dejanske dejavnike ogrožanja biotske pestrosti in naravnih vrednot v Sloveniji. Obdržati želimo visoko kakovost dela na področju izvajanja zakonodaje in ostalih mednarodnih pogodb in se kot doslej aktivno udeleževati mednarodnih pobud za ohranjanje biotske pestrosti s prioriteto na Evropski ravni. Hkrati pa si prizadevamo tudi za dvig ozaveščenosti in informiranje javnosti, s pripravo in izvedbo usposabljanj, pripravo publikacij, strokovnih študij, poročil ter drugih gradiv, ki so v pomoč strankam in javnosti objavljene tudi na tej spletni strani.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO