English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES
Narava

Konvencija CITES

CITES je angleška okrajšava za Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Sporazum je znan tudi kot Washingtonska konvencija. Veljati je začela leta 1975.

Cilj tega mednarodnega sporazuma je doseči, da trgovina z živalskimi in rastlinskimi vrstami ne ogroža njihovega preživetja. Konvencija CITES zagotavlja različne režime varstva za več kot 30 000 vrst živali in rastlin ne glede na to, ali gre za žive osebke, njihove dele ali izdelke iz njih.

Države, ki so pristopile k sporazumu, so pogodbenice konvencije CITES. Pogodbenice delujejo vzajemno in tako urejajo mednarodno trgovino z vrstami, ki so navedene na dodatkih konvencije. Do danes je h konvenciji CITES pristopilo 182 držav.

Obveznost vsake pogodbenice je med drugim določiti upravni organ, ki je odgovoren za izvajanje konvencije, strokovni organ, ter zagotoviti odvzem nezakonito pridobljenih osebkov in kaznovati nedovoljeno trgovanje.

CITES dovoljuje mednarodno trgovanje z vrstami, navedenimi na dodatkih konvencije le, če trgovanje poteka v obsegu, ki ne škoduje preživetju vrste v naravi. Konvencija ureja mednarodno trgovino z živalskimi in rastlinskimi vrstami, to je uvoz, izvoz in ponovni izvoz na osnovi dovoljenj in potrdil, ki se izdajo, če so izpolnjeni predpisani pogoji.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO