English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > dovoljenja in potrdila
Narava

Dovoljenje za uvoz, izvoz in potrdilo za ponovni izvoz

Agencija Republike Slovenije za okolje je med drugim tudi organ pristojen za vodenje upravnih postopkov pri izdaji dovoljenj, potrdil in drugih listin v skladu s konvencijo CITES, domačo zakonodajo in predpisih Evropske unije, ki urejajo varstvo pri trgovini z rastlinskimi in živalskimi vrstami.

Pisno vlogo ali vlogo na predpisanih obrazcih, skupaj z vsemi dokazili in prilogami je potrebno poslati na Agencijo Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Uredba Sveta št. (ES) 338/97 določa pravila ravnanj, ki jih je potrebno spoštovati pri mednarodnem trgovanju z osebki živali in rastlin vrst iz prilog te uredbe.Vsaka pošiljka mora biti opremljena z ustreznimi dokumenti, ki jo izda prisojni organ države izvoznice in/ali uvoznice. Postopek izdaje dovoljenja ali potrdila je odvisen od vrste priloge Uredbe Sveta (ES) 338/97, v kateri je zadevna vrsta navedena v času izdaje dokumenta.


Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO