English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > organiziranost
Narava

Konferenca pogodbenic

Glavni organ konvencije CITES je zbor predstavnikov vseh držav pogodbenic ali Konferenca pogodbenic (CoP -The Conference of the Parties). Konferenca pogodbenic se sestaja vsako drugo ali tretje leto. Do danes je imela 13 rednih zasedanj in dve izredni. Šestnajsto zasedanje Konference pogodbenic (CoP16) bo potekalo na Tajskem leta 2013.

Na vsakem zasedanju Konference pogodbenic se pregledajo in dopolnijo dodatki, ugotavljajo pomanjkljivosti pri izvajanju konvencije in sprejemajo nove ter spreminjajo in dopolnjujejo stare resolucije in sklepi. Resolucije so v splošnem smernice za dolgoročno izvajanje konvencije CITES, medtem ko so sklepi praviloma navodila, namenjena določenemu organu konvencije (npr. Odboru za živali, Sekretariatu CITES), ki jih je treba uresničiti do določenega datuma.

Na zasedanja konference pogodbenic so vabljene tudi nevladne organizacije in drugi opazovalci, ki pa nimajo pravice glasovati in odločati.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO