English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > konvencija CITES > v EU
Narava

Izvajanje konvencije CITES v Evropski uniji

Izvajanje konvencije CITES in usklajeno ukrepanje vseh držav članic Evropske skupnosti zagotavljajo Uredba Sveta (ES) št. 338/97, Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 in še nekatere druge uredbe, ki urejajo tako mednarodno kot notranjo trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami v EU. Veljajo za vse osebke vrst iz prilog, žive ali mrtve, njihove dele ali izdelke iz njih.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO