English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava
Narava

Naravovarstveni pogoji in soglasja

Od 1. 6. 2018 je v skladu z Gradbenim zakonom za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, treba pridobiti mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in ne več naravovarstvenega soglasja Agencija Republike Slovenije za okolje.

Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, je tudi po 1. 6. 2018 treba pridobiti naravovarstveno soglasje, za izdajo katerega je pristojen ARSO.

Naravovarstveno soglasje je potrebno pridobiti v primeru, da se gradnja objekta, za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, izvaja na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status.

Območja, ki imajo s predpisi na področju ohranjanja narave poseben status, so naslednja:

  • območja Natura 2000 - posebna varstvena območja in potencialna posebna varstvena območja, določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih
  • zavarovana območja, določena z akti o zavarovanjih in
  • območja naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena, določena s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot.

Mnogokrat se varovana območja, zavarovana območja in območja naravnih vrednot tudi prekrivajo.

V primeru da se poseg nahaja na ekološko pomembnem območju naravovarstveno soglasje v skladu z Uredbo o ekološko pomembnih območjih ni potrebno.

Prav tako naravovarstvenega soglasja v skladu z Zakonom o ohranjanju narave ni potrebno pridobiti, če je za gradnjo objekta predpisan postopek presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. V tem primeru se namesto naravovarstvenega soglasja izda okoljevarstveno soglasje.

Več:

Predhodni postopek

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO