English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > povezave
Narava

Narava - povezave

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Zavod RS za varstvo narave

Zavarovana območja

Krajinski park Lahinja
Krajinski park Logarska dolina
Park Škocjanske jame
Triglavski narodni park
Krajinski park Sečoveljske soline
Naravni rezervat Škocjanski zatok
Krajinski park Goričko
Krajinski park Kolpa
Krajinski park Strunjan

Projekti

Medvedi.si
SloWolf
Tujerodne vrste v Sloveniji

Muzeji, botanični in zoološki vrtovi

Alpski botanični vrt Juliana
Arboretum Volčji Potok
Prirodoslovni muzej Slovenije
Botanični vrt Univerze v Ljubljani

Raziskovalne in strokovne institucije

Center za kartografijo favne in flore
Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske Akademije znanosti in umetnosti
Gozdarski inštitut Slovenije
Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske Akademije znanosti in umetnosti
Morska biološka postaja Piran - Nacionalni inštitut za biologijo
Nacionalni inštitut za biologijo
Paleontološki inštitut Ivana Rakovca Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske Akademije znanosti in umetnosti
Geološki zavod Slovenije

Univerzitetne institucije

Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
Oddelek za geologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Strokovna društva, mednarodne organizacije v Sloveniji

Botanično društvo Slovenije
CIPRA Slovenija
Dinaricum
DOPPS - Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije
Društvo biofizikov Slovenije
Društvo študentov biologije
Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev (Societas Herpetologica Slovenica)
Jamarska zveza Slovenije
Ornitološko društvo Ixobrychus
Prirodoslovno društvo Slovenije
REC Slovenija
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
Slovensko odonatološko društvo
Zveza geografov Slovenije

Mednarodne vladne organizacije

UNESCO
UNEP – Regionalni urad za Evropo
UNEP-World Conservation Monitoring Centre
Svet Evrope (področje varstva narave)
Evropska komisija (področje varstva narave)
Evropska okoljska agencija (EEA)
EEA/Evropski tematski center za varstvo narave in biotsko raznovrstnost

Mednarodne nevladne organizacije

BirdLife International
CIPRA International
ECNC
EUROPARC
EUROSITE
Greenpeace
IUCN
IUCN World Commission on Protected Areas (WCPA)
IUCN Species Survival Commission (SSC)
IUCN Commission on Education and Communication (CEC)
IUCN Commission on Environmental Law (CEL)
IUCN Commission on Ecosystem Management (CEM)
IUCN Commission on Environmental, Economic and Social Policy (CEESP)
PLANTLIFE
REC
WWF International
LCIE- Large Carnivore Initiative for Europe

Ministrstva, državna uprava v nekaterih evropskih državah

Avstrija (ministrstvo)
Bosna in Hercegovina (ministrstvo)
Črna Gora (ministrstvo)
Češka Republika (agencija)
Danska (agencija)
Danska (ministrstvo)
Francija (ministrstvo)
Finska (ministrstvo)
Finska (uprava)
Grčija (ministrstvo)
Hrvaška (ministrstvo)
Hrvaška (agencija)
Italija (ministrstvo)
Irska (ministrstvo)
Latvija (ministrstvo)
Litva (agencija)
Madžarska (ministrstvo)
Makedonija (ministrstvo)
Nemčija (ministrstvo)
Nemčija (urad)
Nizozemska (ministrstvo)
Norveška (ministrstvo)
Poljska (ministrstvo)
Slovaška (ministrstvo)
Srbija (ministrstvo)
Srbija (zavod)
Švedska (ministrstvo)
Velika Britanija (ministrstvo)

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO