English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira
O agenciji

Projekti v izvajanju

Projekt Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje

Projekt LIFE-IP PREPAIR - Učinki ukrepov Dežel Padske nižine na kakovost zraka

Projekt eGAFOR - Elektronska napoved za splošno letalstvo

Projekt I-STORMS - Integrirane strategije upravljanja z viharji na morju

Projekt HarmoNIA - Harmonizacija in povezovanje za oceno onesnaženja v Jadranskem in Jonskem morju

Projekt EUMETSAT LSA SAF - Spremljanje stanja tal in vegetacije z meteorološkimi sateliti

Projekt EUMETSAT MSAT - Spremljanje stanja ozračja z meteorološkimi sateliti

Projekt goMURra - Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti

Projekt CROSSRISK - Javna opozorila - zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje

Projekt Eco-AlpsWater - Inovativno ekološko vrednotenje in strategija upravljanja z vodami za zaščito ekosistemskih storitev v alpskih jezerih in rekah

Projekt GREVISLIN - Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah

Projekt VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih

Zaključeni projekti

Projekt FRISCO1 - Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti - negradbeni ukrepi.

Projekt BOBER - Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji

Projekt DriDanube - Tveganje za sušo v Podonavski regiji

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO