English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira > I-STORMS
O agenciji

I-STORMS

Projekt »Integrirane strategije upravljanja z viharji na morju« – I-STORMS

(Integrated Sea sTORm Management Strategies)

Agencija RS za okolje (ARSO) je projektni partner v projektu I-STORMS v okviru Interreg Programa transnacionalnega sodelovanja ADRION (Jadransko-Jonska pobuda) za obdobje 2014-2020.

Poplavljanje obale, obalna erozija, vplivi na ekosisteme ter obalno industrijo in infrastrukturo bodo brez ustreznih sistemov zgodnjega opozarjanja potencialno povzročali ogromno ekonomsko škodo in imeli zelo hude posledice za širok spekter obalnih dejavnosti. Viharni valovi ter izjemno povišane gladine morja, povezane z viharji na morju, v Sloveniji in drugih državah partnericah povzročajo poplavljanje nizko ležečih delov obale ter mestoma hudo obalno erozijo.

Ključni izzivi Jadransko-Jonske (ADRION) regije so trenutno številni:

  • pomanjkanje znanstvene vednosti o viharnih valovnih,
  • pomanjkanje in slab pretok informacij med državami regije,
  • pomanjkanje čezmejnega sodelovanja in
  • neusklajenost odzivnih postopkov posameznih nacionalnih civilnih zaščit.

Namen projekta je vzpostavitev in vzdrževanje mednarodnega sodelovanja pri spodbujanju inovativnih politik in skupnih strategij za zaščito ADRION regije pred viharji na morju. Poleg tega bomo s projektom I-STORMS vzpostavili kanale za izmenjavo znanja, podatkov in napovedi med vpletenimi državami in izboljšali ter uskladili odzivne postopke ob viharjih na morju. V okviru delovnega paketa WPT1, za katerega je odgovoren ARSO, bodo projektni partnerji vzpostavili mrežo sodelovanj in izdelali pregled preteklih dogodkov, odzive nanje ter evidentirali potrebe in ocene tveganj deležnikov. Pridobljeni podatki bodo zbrani v Atlasu viharjev.

Namenski cilji bodo doseženi s spodaj navedenimi objektnimi cilji, pri katerih neposredno ali posredno sodeluje ARSO:

  • Vzpostavitev mreže I-STORMS, ki bo sestavljena pretežno iz projektnih partnerjev in bo vzpostavila in spodbujala sodelovanje, koordinacijo ter izmenjavo podatkov in napovedi o viharjih na morju.
  • Izdelava Atlasa viharjev (Sea Storm Atlas), ki bo vseboval informacije preteklih viharjih, povzročeni škodi, odzivih nanje, in tudi pregled obstoječih intervencijskih postopkov v državah projektnih partnerjev.
  • Izdelava kataloga zaznave tveganj, povezanih z viharji na morju, pri deležnikih (različne javnosti in institucije, ki so odgovorne za obveščanje o razmerah na morju ali katerih aktivnosti potekajo na morju).
  • Razvoj skupnega informacijskega portala oceanografskih opazovanj, oceanskih modelov.
  • Vzpostavitev skupne strategije za bolj učinkovit odziv, upravljanje in zaščito obalnih področij.
  • Javna diseminacija rezultatov projekta prek javnih predstavitev, tiskovin in javno dostopne spletne in mobilne aplikacije.

Projekt naj bi trajal dve leti, in sicer od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, vendar je Skupni sekretariat transnacionalnega programa sodelovanja Interreg V-B ADRION pred predvidenim koncem projekta odobril podaljšanje projekta za tri mesece, to je do 31. 3. 2020. Pogodba o financiranju je bila podpisana 9. 3. 2018.

Skupna vrednost projekta je 1.405.787,45 EUR, delež ARSO znaša 149.924,43 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske Unije (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Instrumenta za predpristopno pomoč 2014-2020) v deležu 85 % in s strani Republike Slovenije v deležu 15 %.

V projektu poleg vodilnega partnerja (Citta di Venezia) sodeluje še osem partnerjev iz Italije, Slovenije, Hrvaške, Albanije in Grčije.

Kontaktni osebi, ki dajeta informacije o izvajanju:
Maja Jeromel, vodja projekta: maja.jeromel[at]gov.si; tel.: 01 478 41 54,
Heda Kočevar, projektna pisarna: heda.kocevar[at]gov.si; tel.: 01 478 44 96.

Program transnacionalnega sodelovanja INTERREG ADRION
Spletna stran projekta I-STORMS
Facebook stran projekta
Twitter stran projekta
Linkedin stran projekta

Pravno obvestilo: Za to objavo je odgovoren izključno avtor. Organi programa ADRION ne odgovarjajo za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO