English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > register infrastrukture
O agenciji

Vzpostavitev registra infrastrukture državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe

Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (Uradni list RS, št. 60/17, v nadaljevanju ZDMHS) v 8. členu določa, da Agencija Republike Slovenije (ARSO) za okolje vodi register infrastrukture službe. ZDMHS določa, da v infrastruktura službe sodijo referenčne in druge merilne postaje, objekti in naprave za sprejemanje podatkov na podlagi mednarodnih izmenjav podatkov ter naprave in tehnološki sistemi, namenjeni obdelavi podatkov, potrebnih za izvajanje službe. Register infrastrukture službe je torej evidenca objektov in naprav v upravljanju ARSO, ki služijo izvajanju državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe.

ZDMHS je določil, da ARSO register infrastrukture službe vzpostavi v 6 mesecih po uveljavitvi, vanj pa vpiše obstoječe objekte in naprave te infrastrukture.

Število merilnih postaj za izvajanje opazovanj na podlagi ZDMHS je prikazano v spodnji tabeli:

Merilne postaje za izvajanje meteorološkega opazovanja280
Merilne postaje za izvajanje hidrološkega opazovanja na podzemnih vodah139
Merilne postaje za izvajanje hidrološkega opazovanja na tekočih površinskih vodah199
Merilne postaje za izvajanje hidrološkega opazovanja na stoječih površinskih vodah4
Merilne postaje za izvajanje oceanografskega opazovanja4
Merilne postaje za izvajanje seizmološkega opazovanja37
Skupno število merilnih postaj663

Register infrastrukture ARSO v tabeli [pdf, 706.5 KB]
Register infrastrukture ARSO v Atlasu okolja

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO