English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO

Izjava o dostopnosti

Uvodno o dostopnosti

Vsem, ki obiščete spletna mesta Agencije za okolje želimo, da se počutite dobrodošle in imate dobro uporabniško izkušnjo.

Uporabo spletnih mest želimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato jih oblikujemo tako, da so prilagojena za uporabo čim širšemu krogu ranljivih skupin.

Agencija za okolje se zavezuje omogočati dostopnost za svoje spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta. Naš cilj je, da postane zavedanje o težavah z dostopnostjo različnih ranljivih skupin in iskanje optimalnih rešitev, del delovne kulture Agencije. Pri tem nam je v izdatno pomoč tudi naša slepa sodelavka.

Da bi zagotovili pozitivno uporabniško izkušnjo spletnih mest Agencije za okolje za vse uporabnike, smo pri izdelavi sledili smernicam WCAG 2.0. Slednje predstavljajo skupek smernic in standardov, katerih osnovni namen je višja dostopnost vsebin objavljenih na spletu za ranljive skupine.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletna mesta Agencije za okolje:

Arhivske strani Agencije
IS-odpadki
Embalaža
Srednje energetske naprave
Eionet v Sloveniji
Kazalci okolja
GIS spletne storitve
Vremenski portal
ARSO potresi
ARSO vreme

Prejšnje spletno mesto Agencije (Arhivske strani) je v ukinjanju, večina vsebin je prenešenih ali v postopku prenašanja na GOV.SI. Za vsebine, ki jih GOV.SI tehnično ne more objavljati, gradimo tematske portale za področje vremena, voda, okolja in potresov. Vsebine, ki so še na spletišču, smo skušali v največji možni meri prilagoditi ranljivim skupinam.

Stopnja skladnosti

Spletišče Agencije za okolje je v največji možni meri skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto vam omogoča:
  • izbiro velikosti vseh pisav na strani s pomočjo ukaza v brkljalniku (običalno Ctrl in znak plus),
  • prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice),
  • večina slikovnega materiala je opremljena z alternativnimi opisi.
  • spletne povezave so opisne

Nedostopna vsebina na spletnih mestih Agencije za okolje

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

Zagotovitev neserifnih pisav bi zahtevala posege v programsko kodo izvajalca, ki ga ni več na trgu. Ocenjeni stroški in koristi za Agencijo za okolje v primerjavi z ocenjeno koristjo za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti, bi znatno presegli slednje. V prihodnje bomo ob uvajanju novih sistemov skrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam.

Grafični prikazi, ki jih v celoti pripravljajo zaledni procesi, so v nekaterih primerih opremljeni s pomanjkljivimi alternativnimi opisi. Podatki so v večini primerov objavljeni tudi v tabelarični obliki, ki je bistveno bolj dostopna. Ocenjeni stroški in koristi za Agencijo za okolje v primerjavi z ocenjeno koristjo za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti, bi znatno presegli slednje. V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb sistema skrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam.

Gradiva, objavljena kot priponke, smo večinoma skušali prilagoditi ranljivim skupinam. Poročila, publikacije in druga gradiva, namenjene širši javnosti, smo objavili v besedilni obliki in jih preverili z orodji za dostopnost. Da bi dostopnost reševali čim bolj smiselno, nam je pomagala slepa sodelavka. Gradiva, ki so jih izdelali zunanji izvajalci, so v besedilni obliki. Ponekod manjkajo alternativna besedila k slikam, vendar so slike večinoma obrazložene z besedilom pod sliko. Pri nekaterih kompleksnih tabelah bi se s pretiranim poenostavljanjem izgubila vsebina. V bodoče bomo pri izdajanju takšnih publikacij zahtevali od izvajalcev preverjanje na dostopnost.

Pravnomočne odločbe, ki smo jih zakonsko dolžni objavljati in niso namenjene splošni javnosti, niso objavljene v besedilni obliki. Osebam, katerim te vsebine niso dostopne, bomo na njihovo zahtevo posredovali nepodpisano verzijo odločbe v besedilni obliki. Bodoče odločbe bomo objavljali na portalu GOV.SI v besedilni obliki, ko bodo rešene vse pravne in tehnične dileme, vezane na zakone, ki so podlaga našemu delovanju.

Kompleksne obrazce v Excel obliki, ki so namenjeni ozkemu krogu strokovne javnosti in iz katerih zaledni sistemi avtomatsko zajemajo podatke, smo preverili z orodji Microsoft Office ter s pomočjo slepe sodelavke in jih predelali do mere, ko sprememba ni vplivala na zaledni proces. Takšni obrazci niso zakonsko predpisani, zato lahko osebe, ki jim obrazec ne bi bil dostopen, zakonsko zahtevane podatke posredujejo v drugačni, njim prilagojeni obliki.

Na spletnih straneh so številne povezave, ki so prepletene s storitvenimi portali namenjenimi zakonsko določenemu poročanju zavezancev, ki pa zaradi nesorazmernega bremena žal ne morejo izpolnjevati vseh zahtev o dostopnosti. Elektronske storitve in ostale funkcionalnosti portalov so občutljivo povezane z različnimi zalednimi sistemi Agencije za okolje. Hkrati so zaledni sistemi v prenovi, zato bodo nekateri portali v bližnji bodočnosti postavljeni na novo in dostopni. Morebitne prilagoditve takšnih občutljivih sistemov bi predstavljalo nesorazmerno breme, poleg tega pa bi se znatno povečalo tveganje za težave pri zagotavljanju nemotenega delovanja sistema. Prav tako bi ocenjeni stroški in koristi za Agencijo za okolje v primerjavi z ocenjeno koristjo za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti, znatno presegli slednje. V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb sistema skrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam.

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Agencije za okolje, lahko zavezanci dobijo na:

  • telefonski številki 01 478 4027,
  • na elektronskem naslovu pr.arso(at)gov.si,
  • osebno na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana,
  • pomoč pri izpolnjevanju obrazcev in ostalih vlog ranljivim skupinam nudijo uslužbenci Agencije za okolje, pristojni za posamezno področje.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 21. septembra 2020.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 21 septembra 2020.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov gp.arso(at)gov.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Izvršilni organ za morebitne postopke

Ministrstvo za javno upravo
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv(at)gov.si
www.uiv.gov.si

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO