English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji
O agenciji

O AGENCIJI

Agencija RS za okolje je organ v sestavi Ministrstva z okolje in prostor. Opravlja strokovne, analitične in upravne naloge s področja okolja na državni ravni.

Agencija spremlja stanja okolja in zagotavlja kakovostne javne okoljske podatke, varuje okolje, kakor zahtevajo predpisi, ohranja naravne vire ter biotsko raznovrstnost in zagotavlja trajnosten razvoj države. Agencija za te namene izvaja preko dvesto vrst različnih upravnih postopkov, ki jih nalagata domača ter evropska zakonodaja na področju okolja.

Agencija spremlja, analizira in napoveduje naravne pojave in procese v okolju (vreme, kakovost in količino voda, potrese, kakovost zraka, podnebne spremembe,...) ter zmanjšuje naravno ogroženost ljudi in njihovega premoženja. Te naloge uresničuje tudi v okviru nacionalnih služb za meteorologijo, hidrologijo in seizmologijo.

Agencija celovito obravnava problematiko na področju podnebnih sprememb, ki so tudi posledica prekomernih izpustov toplogrednih plinov v ozračje; spremlja emisije, jih evidentira ter s sistemskimi ukrepi vpliva na njihovo zmanjševanje. Pripravlja strokovne podlage s predlogi, kako se prilagoditi na spremembe okolja in ublažiti njihove negativne učinke.

Ljudje in narava sama spreminjamo podnebje. Spopadamo z vprašanjem, kako uporabljati naravne vire, da ne bi življenjsko ogrožali planeta, samih sebe in prihodnjih rodov. Zato je pomembno, da so podatki o okolju, znanstvena dognanja in strokovne podlage verodostojni, saj so le taki podlaga za pogumnejše odločitev politike ter celovite ukrepe na področju okolja.

Povezave
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO