English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji

Arhiv novic za zadnjih 6 mesecev

28. maj 2020

Postavitev oznake visokih voda v Krškem

Vabilo na dogodek

Vabimo vas, da se 1. junija 2020 ob 10. uri, pred Mestnim muzejem Krško na Valvasorjevem nabrežju, udeležite postavile nove oznake visokih voda.

Obeležili bomo višino, ki jo je reka Sava dosegla ob poplavljanju oktobra 2010.

Na dogodku bodo predstavniki Agencije Republike Slovenije za okolje, Ministrstva za okolje in prostor, Zveze geografov Slovenije, Mestnega muzeja Krško in lokalne skupnosti.

Vabljeni.


Zakaj oznake visokih voda

Poplavljanje rek in morja je bolj ali manj pogost naraven proces. Na ta proces se moramo prilagoditi že pri načrtovanju rabe prostora in ne šele, ko bežimo pred poplavami.

Z nameščanjem preprostih oznak na objekte sporočamo, kakšno moč in dinamiko imajo naše reke, jezera in morje. Prebivalci in strokovnjaki, ki poznajo delovanje voda, se bolj zavzeto vključujejo v proces odločanja o prihodnji rabi in urejanju prostora.


Nameščanje tablic poteka od leta 2014. Do sedaj smo v sodelovanju z mnogimi inštitucijami in posamezniki namestili preko 55 oznak.

Akcija je nastala v sodelovanju Agencije za okolje in Zveze geografov Slovenije.Mestni muzej Krško, 18. 10. 2010

muzej Krsko 2020

26. maj 2020

Kakovost zraka v obdobju ukrepov ob epidemiji COVID-19

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) smo za obdobje od 15. 3. 2020 do 15. 5. 2020 izvedli analizo kakovosti zraka. Gre za obdobje ukrepov za zmanjšanje širjenja COVID-19.

V tem obdobju so bile v primerjavi z enakimi obdobji v preteklosti zaradi omejitve gibanja, zmanjšanja mobilnosti in druženja prebivalstva pomembno nižje predvsem emisije prometa.

Na ARSO smo analizirali izmerjene ravni NO2, NOx in delcev PM10 v tem obdobju in jih primerjali z ravnmi, izmerjenimi v enakem obdobju v preteklih letih. Na izmerjene ravni onesnaževal imajo namreč poleg emisij velik vpliv tudi meteorološki pogoji, ki imajo veliko medletno, pa tudi precejšnjo medkrajevo variabilnost.

Letošnje obdobje, zaznamovano s COVID ukrepi, je bilo v primerjavi z enakimi obdobji v preteklih nekaj letih bolj suho, s 50% manj padavinami kot v povprečju let 2016-2019, oziroma tretjino padavin izmerjenih v preteklem letu v enakem obdobju. Temperature so bile blizu povprečja preteklih let, na večini merilnih mest pa je bilo nekoliko bolj vetrovno kot v povprečju v enakem obdobju preteklih let.

Povprečne izmerjene ravni onesnaževal v obdobju COVID ukrepov na merilnih mestih Ljubljana, Celje, Zagorje, Maribor in Nova Gorica od leta 2016 dalje so prikazane na grafih. Prikazana je tudi primerjava povprečnih dnevnih potekov od leta 2012 naprej. Pri analizi za delce PM10 so izvzeti dnevi epizode puščavskega prahu med 27. 3. in 29. 3. letos.

Največji vpliv ukrepov je bilo zaznati pri izmerjenih ravneh NOx, kjer so bile v povprečju na obravnavanih merilnih mestih vrednosti kar 47% nižje kot v enakem obdobju lani, oziroma 48% nižje kot povprečje let 2016 do 2019.

Rahlo manjši vpliv smo opazili pri NO2 z 40% nižjimi izmerjenimi vrednostmi od preteklega leta ter od povprečja let 2016 do 2019.

Pri delcih PM10 je bil vpliv COVID ukrepov najnižji, letos so bile izmerjene ravni 13% nižje kot lansko leto, oziroma 14 % nižje v primerjavi s povprečjem let 2016 do 2019 v enakem časovnem obdobju.

Tak je bil vpliv COVID ukrepov na kakovost zraka v pomladanskem času. Pozimi oziroma v drugem delu leta bi bili zaključki o vplivu enakih ukrepov morda drugačni, saj je potrebno upoštevati tudi časovno spremenljivost emisij. Pozimi je največji problem onesnaženosti zraka z delci PM10 zaradi kurjenja v neučinkovitih malih kurišč, katerih emisije se zaradi COVID ukrepov predvidoma ne bi zmanjšale, morda bi se celo povečale, saj bi se zaradi omejitev gibanja prebivalci zadrževali doma.

slo zrak covid

25. maj 2020

Od 1. junija zopet možno vlaganje pisnih in ustnih vlog, sodelovanje pri obravnavah in osebno vročanje

V Uradnem listu RS št. 74/2020 je bil 21. 5. 2020 objavljen Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Ta sklep bo začel veljati 1. junija 2020.
S tem dnem se bodo upravni in drugi javnopravni postopki vodili kot pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ, zato bo ponovno mogoče:

- vlaganje pisnih in ustnih vlog pri organih,
- sodelovanje pri ustnih obravnavah,
- vročanje opravljati tudi pri organih,
- odločbe, sklepe in druge dokumente, ki so vezani na rok, vročati osebno (modra kuverta ZUP).

Opozarjamo, da s 1. junijem 2020 preneha veljati začasna prekinitev tekov rokov, zato bodo roki, ki so začeli teči pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, s tem dnem tekli naprej.

Roki, ki v času trajanja začasnih ukrepov niso tekli, pa bodo s tem dnem začeli teči.

Vsi, ki morate izpolniti kakršnokoli obveznost do organov, ali želite izkoristiti časovno omejeno pravico do pritožbe oziroma drugega pravnega sredstva ali sodnega varstva, bodite pozorni, da ne zamudite roka.

22. maj 2020

Hidrometeorološke razmere in stanje vodnih zalog v Sloveniji

Če je bil april do prehoda fronte, ki je nastopil 29. aprila, izjemno suh po vsej Sloveniji, pa so zadnji trije tedni večjemu delu Slovenije prinesli dobrodošle padavine. Le-te so se zvrstile tekom dveh obdobij, med 29. aprilom in 6. majem ter med 11. majem in 20. majem. V prvem obdobju je največ padavin padlo v Postojni, Kočevju in na bovškem (med 78 in 100 mm), drugod pa so se večinoma gibale med 20 in 45 mm. Le savinjska in obalno-kraška regija* sta bili v začetku maja deležni skopih padavin. Zatem je prišlo krajše obdobje suhega vremena in visokih temperatur zraka. Najvišje dnevne temperature so se gibale med 22 °C in 25 °C, v Portorožu, Črnomlju, Novem mestu, Cerkljah ob Krki, Celju in na letališču Edvarda Rusjana Maribor so presegle celo 27 °C.

Pripete datoteke

14. maj 2020

Hidrometeorološke razmere in stanje vodnih zalog v Sloveniji

Vreme, vodna bilanca površinskega sloja tal, vodotoki, podzemne vode

April je bil do prehoda fronte, ki je nastopil 29. aprila, zelo suh po vsej Sloveniji. Izjema je bilo deževje v sredini meseca, ki je osrednji in vzhodni Sloveniji prineslo 10‒20 mm padavin. Predvsem v zahodni polovici Slovenije vključno z alpskim delom je med 1.–28. aprilom padlo komaj kaj padavin (2‒6 mm), v Biljah in Bovcu pa praktično ni deževalo. Medtem ko je v tem času celoten severovzhod Slovenije prejel dobrih 30 % običajnih mesečnih padavin, pa je v regijah zahodne polovice Slovenije z izjemo Ljubljane z okolico padlo manj kot 10 % aprilskih padavin. Tople in vetrovne razmere tekom meseca so obenem poskrbele za povečano izhlapevanje vode v ozračje, v aprilu je bilo le-to po vsej Sloveniji med 25‒45 % večje od običajnega.

Prehod fronte čez Slovenijo v zadnjih dneh meseca aprila je prinesel deževno obdobje, tudi ohladilo se je. V prvih dveh tednih maja pa je bilo med 5 in 8 padavinskih dni, prinesli so dobrodošle padavine. Največ jih je padlo v Postojni, Kočevju in na bovškem (med 78 in 100 mm), drugod pa so se večinoma gibale med 20 in 45 mm. Le savinjska in obalno-kraška regija* sta bili v teh dneh deležni skopih padavin (v Celju 16 mm in v Portorožu 11 mm).

Pripete datoteke

13. maj 2020

Umrl je meteorolog Andrej Pečenko

21. 10. 1958 - 11. 5. 2020

Zapustil nas je naš sodelavec Andrej Pečenko. Do nedavne upokojitve je bil eden ključnih sodelavcev meteorološke prognoze, javnosti pa poznan predvsem po svojem več kot tridesetletnem pojavljanju v medijih.

Andrej Pečenko se je takratnemu Hidrometeorološkemu zavodu Republike Slovenije pridružil po zaključku študija meteorologije kot pripravnik, avgusta 1983. Po zaključku pripravništva se je zaposlil na Oddelku za prognoze in ves čas delovanja ostal vključen v redno pripravo vremenskih napovedi za javnost.

Skupaj s sodelavci je znatno prispeval k uveljavitvi modernega pristopa k napovedovanju vremena v Sloveniji, ki temelji na modelskih izračunih prihodnjega vremena in ki mu na Agenciji Republike Slovenije za okolje sledimo še danes.

Pridobil je tudi licenco letalskega meteorologa prognostika in s svojim občasnim delom v oddelku za letalske napovedi sodeloval pri zagotavljanju varnosti zračnega prometa na območju Slovenije.

Eno od strokovnih področij, ki so ga še posebej pritegnili, je bilo napovedovanje nevarnosti požarov v naravi. Prav tako je z bogatim meteorološkim znanjem in izkušnjami prispeval k boljšemu poznavanju povezav med onesnaženostjo zraka in vremenom v Sloveniji.

Konec osemdesetih let se je Andrej Pečenko pridružil ekipi sodelavcev, ki so pričeli pripravljati in podajati vremenske napovedi na Televiziji Slovenija. V medijih se je v različnih vlogah od takrat pojavljal več kot trideset let. Z občutkom za podajanje zapletenih vsebin na enostaven način in stalno pripravljenostjo na vprašanja novinarjev je postal eden najbolj priljubljenih in prepoznavnih obrazov slovenske meteorologije. S svojim delom v medijih je pomembno prispeval k širjenju rabe vremenskih napovedi ter splošni prepoznavnosti meteorologije v javnosti.

Februarja letos se je Andrej Pečenko predčasno upokojil.

Poleg tega, da je bil velik strokovnjak na področju napovedovanja vremena, je bil Andrej Pečenko sodelavec, s katerim smo radi pokramljali o hribih, petju in nasploh o vsem, na kar je nanesla z njegove strani vedno prijazna beseda.

Na ARSO se ga bomo spominjali zaradi predanega in strokovnega dela ter prijetne osebnosti.


Andrej Pečenko

5. maj 2020

Izdaja in vročanje upravnih odločitev v nenujnih zadevah

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS (ZZUSUDJZ-A), ki je začel veljati 1. 5. 2020, ureja tudi vročanje v nenujnih upravnih zadevah.

Na podlagi zakona bo ARSO ponovno začel z izdajo in vročanjem upravnih aktov strankam.

Povezane strani

4. maj 2020

Hidrometeorološke razmere in stanje vodnih zalog v Sloveniji

V večjem delu Slovenije so se sušne razmere rahlo izboljšale, razen na Obali in delu vzhodne in severovzhodne Slovenije, kjer se sušne razmere nadaljujejo.

Prva četrtina leta 2020 je izjemno sušna. Od začetka marca pa do zadnjega dela aprila nikjer v Sloveniji ni bila zabeležena pomembnejša količina padavin. Bilo je sicer nekaj prehodov hladnih front, ki pa so žal povzročile le težave zaradi nizkih temperatur zraka; padavin pa je padlo le nekaj mm, na zahodu Slovenije (Obala, severna Primorska) v mesecu in pol ni padlo skoraj nič padavin. Skupna količina padavin od začetka leta do prvih dni maja izkazuje precejšen primanjkljaj, saj je padla le polovica povprečnih padavin.

Padavinski dnevi ob koncu aprila in v prvih dneh maja so prinesli največ padavin notranjski, kočevski, zgornjesavski in bovški regiji, skupno od 35 do 72 mm padavin. V osrednjem delu Slovenije, od Gorenjske pa vse do Bele krajine je deževalo v večjih padavinskih intervalih, ki so prinesli od 25 do 35 mm. Skromnejša pa je bila padavinska slika v vzhodnem delu Slovenije (do 25 mm), najslabša pa je padavinska situacija na Obali, kjer je, razen posameznih ploh, ostajalo suho.

foto

Pripete datoteke

23. april 2020

Hidrometeorološke razmere in stanje vodnih zalog v Sloveniji

Prva četrtina leta 2020 je izjemno sušna. Leto se je sicer začelo z dobro namočenimi tlemi, saj je v decembru 2019 padla vsaj povprečna količina padavin (marsikje – Obala, vzhodna Slovenija - pa je bilo padavin za dobro tretjino več kot v dolgoletnem povprečju). Letošnji januar pa je bil izjemno suh; omembe vredna količina padavin je padla šele po 25. januarju. V januarju je bilo povsod po Sloveniji zabeleženo le okoli 20 % običajne količine padavin.

Podoben vremenski vzorec je bil zabeležen tudi v februarju – obilnejša količina padavin je bila zabeležena šele ob koncu meseca. Letošnji februar je bil tudi rekordno topel, saj je bil od 3 do več kot 4 °C toplejši od povprečja v obdobju 1981-2010 (marsikatera postaja v tem obdobju ni zabeležila tako toplega februarja).

Celotno sporočilo je objavljeno pod sliko.

suša

Pripete datoteke

22. april 2020

Okrepljene meritve kakovosti zraka v Mestni občini Novo mesto

ARSO je v od januarja do aprila 2019 izvajal okrepljene meritve kakovosti zunanjega zraka v Mestni občini Novo mesto. Namen meritev je bil določitev prostorske in časovne spremenljivosti onesnaženosti zraka in ocena reprezentativnosti obstoječe stalne merilne postaje. Želeli smo ugotoviti tudi, v kolikšnem obsegu k onesnaženosti zunanjega zraka z delci prispevajo industrija, promet, individualna kurišča in resuspenzija.

Na več lokacijah v občini Novo mesto smo postavili merilnike za kakovosti zraka in merilnike meteoroloških parametrov, saj na razredčevanje izpustov zelo vplivajo meteorološke razmere.

Želeli smo določiti kje, kdaj in s čim je zrak onesnažen ter ali obstoječa stalna merilna postaja meri kakovost zraka, ki ga diha večina Nomoveščanov.

Na kakovost zunanjega zraka zelo vplivajo vremenske razmere, saj je ob enakih izpustih ob ugodnih vremenskih razmerah (padavine, veter) kakovost zraka dobra, ob neugodnih (temperaturni obrat, brezvetrje) pa lahko zelo slaba.

V obdobju okrepljenih meritev je bilo veliko padavin, ki sperejo ozračje in poskrbijo za boljšo kakovost zunanjega zraka. Zato je zelo malo dni s preseženo mejno dnevno vrednostjo 50 μg/m3. V dneh, ko so bile vremenske razmere neugodne, so ravni delcev narasle na vseh merilnih mestih v Novem mestu.

V povprečju so bile najvišje ravni delcev izmerjene v Bršljinuin Mačkovcu, nato sledita stalna postaja in Šmihel, najnižje ravni pa so bile izmerjene na Cikavi in Kandiji.

Največji lokalni vir delcev so individualna kurišča na drva, ki v posameznih naseljih ob slabih vremenskih pogojih, poslabšujejo kakovost zunanjega zraka. Najvišje ravni delcev so tako izmerjene v tistih v naseljih kjer je gostota individualnih hiš največja.

meritve nm

Povezane strani

20. april 2020

ARSO ne podaljšuje postopkov in ne ogroža pridobivanja evropskih sredstev

Ureditev vozlišča in železniške postaje Pragersko

ARSO ne podaljšuje postopka in ne ogroža pridobivanja evropskih sredstev za ureditev vozlišča in železniške postaje Pragersko. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) še ni oddala vsebinsko popolne vloge za okoljevarstveno soglasje (OVS), kar pomeni, da še zmeraj ni ustrezno obravnavala vseh segmentov okolja tako, da bi ARSO lahko brez dvoma ugotovil, da zdravje in premoženje ljudi ni ogroženo.

Od 14. 11. 2018, ko je ARSO DRSI poslal poziv k zjasnitvi glede dejstev in okoliščin - tj. naj odda vsebinsko popolno vlogo - je DRSI 4x prosil za podaljšanje roka za oddajo vsebinsko popolne vloge – skupaj za leto in pol.

DRSI je sam predlagal rok za dopolnitev vloge - sredino maja 2020. Če bo DRSI takrat poslal vsebinsko popolno vlogo, bo potrebno v postopku izvesti še javno razgrnitev in v primeru prejetih zahtev za vstop v postopek in podeljenih statusov stranskih udeležencev zagotoviti tudi sodelovanje teh v postopku. Prav tako bo potrebno v postopku pridobiti še mnenja ministrstev in organizacij pristojnih za posamezna segmente varstva okolja. Šele nato bo mogoče odločati o morebitni sprejemljivosti posega v okolje.

Krajevna skupnost Gaj – Pragersko zahteva, da ARSO naloži dodatne analize zemljine v okoljevarstvenem soglasju. Takšnih zahtev ni mogoče določati v OVS. V njem se lahko določijo samo takšni pogoji (oziroma omilitveni ukrepi), glede katerih na dan izdaje OVS ni nobenega dvoma, da bodo pripomogli k zmanjšanju ali preprečitvi vplivov nameravanega posega v okolje.

ARSO lahko šele na podlagi izvedenih analiz v celoti ugotovi in presoja vse vplive nameravanega posega v okolje in določi primerne omilitvene ukrepe, s katerimi se zagotavlja preprečitev ali zmanjšanje vplivov nameravanega posega v okolje.

Poznejši odločitvi - v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja - je mogoče prepustiti samo tiste parametre, glede katerih ni nobenega znanstvenega dvoma, da njihovi učinki ne bodo pomembno vplivali na okolje in zdravje ljudi.

20. april 2020

ARSO mora in sme odločati na podlagi zakonodaje

Pojasnilo glede zahteve Šaleškega EKO gibanja

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je na podlagi Zakona o varstvo okolja in Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje izdala Termoelektrarni Šoštanj sklep, v katerem je odločila, da je nameravana sprememba uvedbe sosežiga alternativnega goriva in gradbeno inženirski objekt večja sprememba in je zanjo potrebno izvesti presojo vplivov na okolje.


ARSO mora v postopkih odločati na podlagi zakonodaje. Sklepi odborov Državnega zbora Republike Slovenije ne sodijo med zakonodajno podlago. ARSO ne more in ne sme odločati na njihovi podlagi. Zato tudi ne more slediti zahtevi Šaleškega EKO gibanja, da na podlagi sklepa Odbora za zdravstvo in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, na temo »Onesnaženost srednje Soške doline zaradi sosežiga odpadkov v cementarni Salonit Anhovo »prekine in zadrži izvajanje vseh upravnih postopkov v zvezi s sežigom in sosežigom odpadkov«.


Razumemo skrb Šaleškega EKO gibanja glede zagotavljanja zdravega okolja. Vendar je potrebno razumeti tudi, da mora ARSO odločati na podlagi strokovno pripravljenih dokumentov in veljavne zakonodaje. Sklep ARSO Termoelektrarno Šoštanj napotuje, da najprej vloži vlogo, v kateri se bo šele presojalo o sosežigu odpadkov z vidika okolja in zdravja ljudi.


Presojala se bo tudi uporaba najboljših razpoložljivih tehnologij, ki so za velike kurilne naprave, kot je Termoelektrarna Šoštanj, določene v Izvedbenem sklepu komisije (EU) 2017/1442 z dne 31. julija 2017 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za velike kurilne naprave.


V postopek presoje vplivov nameravanega posega se bodo na podlagi Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje vključile različne stroke - tudi zdravstvena - ki bodo podale mnenje o nameravanem posegu.

16. april 2020

Hidrometeorološke razmere in stanje vodnih zalog v Sloveniji

Pomanjkanje padavin je zaznamovalo prve tri mesece letošnjega leta. Zadnjič, ko so bila namreč tla dlje dobro preskrbljena z vodo je bilo decembra 2019, ko smo po vsej Sloveniji izmerili tudi nadpovprečno količino padavin. Čas med božičem (24. 12.) in veliko nočjo (12. 4.) pa bi lahko opisali kot sušno podlago za nastop pomladi.

V tem času so bila le tri krajša obdobja z dežjem in sicer konec januarja, na prehodu iz februarja v marec in v zadnji dekadi marca. Celokupno je v času med 1. 1. in 12. 4. padlo bistveno manj padavin od običajnih: v osrednji Sloveniji, na Notranjskem in severozahodu države 50-60%, na severovzhodu, Celjskem in Koroškem 38-50%, na jugovzhodu, v Cerkljah ob Krki in Portorožu 27-35%.

susa vrt

Pripete datoteke

3. april 2020

Majhna vodnatost rek v prvem četrtletju letošnjega leta

V prvih treh mesecih letošnjega leta so bile reke v celoti okoli 30 odstotkov manj vodnate kot običajno. Porazdeljenost vodnatosti je prostorsko dokaj raznolika. Reke so bile bolj vodnate na zahodu, manj pa na vzhodu, kjer so bile posamezne reke (Sotla, Krka, Dravinja) le pol toliko vodnate kot v dolgoletnem primerjalnem obdobju.

Vodnatost je bila majhna predvsem januarja in februarja, nato pa so reke v začetku marca na zahodu narasle in celotna vodnatost se je, kljub kasnejšemu ponovnemu upadanju rek v marcu, povečala. Januar in februar sta si bila sicer hidrološko dokaj podobna, kar izkazujejo tudi značilni pretoki v tem obdobju. Porast rek v začetku marca in kasnejše ponovno upadanje rek se kažejo v spremenjenih razmerjih značilnih pretokov v marcu. Časovni potek značilnih pretokov je prikazan na reprezentativni lokaciji Save v Hrastniku, kjer je bil pretok februarja večinoma podoben srednje malemu pretoku v dolgoletnem primerjalnem obdobju.

Najmanjši mali pretoki so bili v prvem četrtletju leta okoli 35 odstotkov manjši od obdobnih pretokov za prvo četrtletje in obenem vsi večji od najmanjših v prvem četrtletju primerjalnega obdobja 1981–2010. Največji pretoki so bili v celoti podobni dolgoletnemu povprečju, vendar so bile podobno kot pri celotni vodnatosti, tudi tu velike razlike med posameznimi lokacijami.

Pripete datoteke

1. april 2020

Nova dopolnilna odločba ARSO za Slovenske železnice

Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala novo dopolnilno odločbo zaradi optimizacije spremljanja morebitnega onesnaženja in preprečevanja neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode v zvezi železniško nesrečo 25. 6. 2019, na lokaciji izvoza vlaka iz tira 2 na postaji Hrastovlje proti postaji Črnotiče.

Povzročitelj mora v obdobju od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 izvajati naslednje preprečevalne ukrepe:

Povzročitelj mora na vrtinah V-3/19, R-11 in R-14 stalno izvajati merjenje gladin. Pogostost monitoringa se mora prilagajati gladinam podzemne vode in hidrološkemu stanju.

Povzročitelj mora od Rižanskega vodovoda Koper dnevno pridobivati rezultate analiz o vsebnosti mineralnih olj v odvzetih vzorcih v razdelilnem jašku. V primeru, da se v razdelilnem jašku zaznajo mineralna olja, ki v povprečju meritev presežejo 50 mikro g/l, mora povzročitelj izvesti identifikacijo organskih spojin in v roku 24 ur izvesti vzorčenje tudi na vrtinah V-3/19, R-11 in R-14, ki se nahajajo na območju napajalnega zaledja izvira. V primeru, da je meritev pod mejo določljivosti analizne metode, se v izračunu povprečja meritev upošteva polovica meje določljivosti te metode.

Povzročitelj mora v primeru dviga gladine podzemne vode na vrtini V-3/19, nad koto 150 m n. m. v 48 urah izvesti vzorčenje na vrtinah V-3/19, R-11 in R-14, ki se nahajajo na območju napajalnega zaledja izvira. Ob tem mora povzročitelj v 48 urah tudi organoleptično spremljati stanje na vrtini P-21, Hrastoveljskem potoku, Piculiču in v vaških vodnjakih. V primeru, da navedeni hidrološki pogoji v koledarskem letu niso izpolnjeni, je treba vzorčenje na vrtinah V-3/19, R-11 in R-14, izvesti v mesecu decembru istega koledarskega leta.

Povzročitelj mora enkrat mesečno izvesti terenske meritve gladin in ostalih terenskih parametrov podzemne vode na vrtinah V-3/19, R-11, R-14 ter organoleptično preveriti stanje podzemne vode v vrtinah. Ob tem mora povzročitelj v istem časovnem intervalu organoleptično spremljati stanje podzemne vode tudi na vrtini P-21.

Dinamika izvajanja monitoringa in poročanja povzročitelja je vezana na šest-mesečna obdobja v trajanju do 31. 3. 2021.

lokacije nesreca Hrastovlje

1. april 2020

Ponovna ohladitev spet grozi s pozebo

Za nami je prva močnejša ohladitev v času cvetenja zgodnjih koščičarjev. Ponekod so že nastale poškodbe zaradi pozebe, predvsem na marelicah in zgodnjih breskvah. V naslednjih dneh pričakujemo ponovno ohladitev. Tokrat ocenjujemo, da so v nevarnosti tudi breskve, ki so v polnem cvetenju v večjem delu Slovenije. Prve cvetove odpirajo tudi zgodnje češnje. Skoraj povsod po Sloveniji so že odcvetele marelice. Kjer so cvetovi preživeli zadnjo ohladitev, so sedaj v fazi mladih plodičev, to je razvojna faza, ko so na mraz prav tako zelo občutljive.

Tudi po sredinem jutru še ne bo konec mrzlih juter z negativno temperaturo. Četrtkovo jutro bo marsikje še bolj mrzlo, saj bo noč mirna in jasna, nad nami pa v višinah že doteka malo toplejši zrak, zato ostaja hladni zrak pri tleh ujet in v takih razmerah je običajno zjutraj najbolj mrzlo. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od -7 do -3, tudi ob morju bo lahko okoli 0 ali malo pod 0 stopinj.

V petek zjutraj bo na Goriškem okoli 0 ali malo na 0, drugod pa še vedno večinoma pod ničlo, ne bo pa tako mrzlo kot v četrtek zjutraj.

Pripete datoteke

30. marec 2020

Podaljšanje rokov glede obveznosti poročanja

Roki za oddajo poročil za leto 2019, ki bi jih morali zavezanci Agenciji RS za okolje oddati do 31. marca 2020, so podaljšani. Iztečejo se šestdeseti dan po preklicu epidemije COVID-19.

Vlada Republike Slovenije je 28. 3. 2020 sprejela Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

Zakon v 100. členu določa, da se tudi roki iz Zakona o varstvu okolja in določenim predpisom, izdanimi na podlagi Zakona o varstvu okolja, podaljšajo tako, da se iztečejo šestdeseti dan po preklicu epidemije COVID-19.

Zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

30. marec 2020

Potek upravnih in drugih javnopravnih zadev v času epidemije

29. marca 2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), (ZZUSUDJZ), ki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah omejuje tek rokov, poslovanje s strankami in osebno vročanje v upravnih postopkih.

Ukrepi ZZUSUDJZ ter akti, sprejeti na njegovi podlagi, bodo veljali do prenehanja razlogov zanje, kar bo Vlada Republike Slovenije ugotovila s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

Ukrepi glede teka rokov

ZZUSUDJZ določa, da roki za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov ne tečejo, razen v nujnih zadevah. Organi tudi v času posebnih ukrepov poslujejo, vendar v omejenem obsegu.

Ukrepi v zvezi s poslovanjem

V upravnih zadevah se ne omogoča vlaganje pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav pri organu, razen vlog za uveljavitev pravic, ki se obravnavajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku.

V upravnih zadevah se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V teh primerih se dokumenti, ki vplivajo na pravni položaj, vročajo na vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva.

V upravnih zadevah se ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec lahko v neposrednem stiku, ne izvajajo, razen v nujnih zadevah.

V upravnih zadevah se izključi javnost pri vseh procesnih dejanjih.

Ukrepi glede vročanja

Osebno vročanje dokumentov v upravnih zadevah na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku se ne opravlja, razen v nujnih zadevah. Če je osebna vročitev opravljena po uveljavitvi tega zakona, pa ne gre za nujne zadeve, roki začnejo teči naslednji dan po objavi sklepa Vlada Republike Slovenije o prenehanju ukrepov, oziroma najkasneje 2. julija 2020.

Vročanje v prostorih organa se ne opravlja, razen v nujnih primerih, če je takšna vročitev predpisana z zakonom. Vročanje z javnim naznanilom se opravlja tako, da se sporočilo o vročanju z javnim naznanilom objavi na državnem portalu eUprava.

28. marec 2020

Puščavski prah nad Slovenijo

Oblak puščavskega prahu tudi 28. 3. vztraja nad jugovzhodno in srednjo Evropo.

V petek, 27. 3., so bile marsikje izmerjene najvišje ravni delcev PM10 v zadnjih dvajsetih letih. Izmerjena dnevna vrednost delcev PM10 v Ljubljani je znašala 217 mikrogramov/m3, v Mariboru in Zagorju pa so najvišje izmerjene urne ravni celo presegale 400 mikrogramov/m3.

29. marca se bo onesnaženost zraka s puščavskim prahom postopno zmanjševala.

Sestava delcev puščavskega peska, ki ga občasno zanese nad kraje, je drugačna od delcev, ki so povišani v zimskem obdobju in so posledica izpustov zaradi ogrevanja in prometa. V saharskem pesku je bistveno manj različnih organskih spojin. Sestavljajo ga predvsem mineralni delci, ki obsegajo okside aluminija, silicija, železa, mangana, kalcija, magnezija, kalija, natrija in titana. Razmerje med temi elementi je odvisno od izvora puščavskega peska. V takšnih obdobjih v padavinah in delcih zaznamo povišane ravni teh elementov in glede na razmerje med temi elementi lahko sklepamo tudi na izvor peska.


Priporočila

Tudi delci puščavskega prahu imajo lahko negativen vpliva na zdravje. V času visoke onesnaženosti priporočamo, da se prebivalci zadržujejo v zaprtih prostorih. Intenzivnejšim fizičnim aktivnostim na prostem naj se še posebej izogibajo odrasli in otroci z boleznimi pljuč, odrasli z boleznimi srca in starejši. Tudi ostali naj intenzivne fizične aktivnosti na prostem zmanjšajo.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO