English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > arhiv
Vode

PODATKI O KAKOVOSTI VODA - 2017

Podatki, objavljeni na spletni strani so zbrani v okviru imisijskega monitoringa kakovosti voda na Agenciji RS za okolje.

Podatki so rezultat kontroliranih meritev v mreži za spremljanje kakovosti voda .

Izpisi podatkov na tej spletni strani so oblikovani do meje določljivosti. Analitske metode so dostopne v poročilih v naši knjižnici ali naši spletni strani. Tu so na voljo tudi opisi merilnih mest.

Podatki, objavljeni na spletni strani so javni in na voljo za ponovno uporabo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ul. RS št. 76 z dne 12.8.2005). V skladu s 26. členom navedene uredbe je obvezna navedba vira informacij: "vir: Agencija Republike Slovenije za okolje".

MORJE – izpisi podatkov po merilnih mestih za leto 2017

REKE – izpis podatkov za leto 2017

JEZERA IN ZADRŽEVALNIKI – izpisi podatkov po jezerih za leto 2017

PODZEMNE VODE – izpisi podatkov za leto 2017

POVRŠINSKE VODE, KI SE ODVZEMAJO ZA OSKRBO S PITNO VODO - izpisi podatkov površinskih virov pitne vode za leto 2017

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO