English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki
Vode

XML

XML datoteki s podatki samodejnih hidroloških postaj površinskih voda sta za vsako postajo dopolnjeni s tremi značilnimi vrednostmi pretokov oziroma vodostajev, ki opisujejo visokovodne razmere, in sicer:

 • visokovodni pretok/vodostaj, pri katerem se v bližini vodomerne postaje ali na daljšem rečnem odseku prične lokalno razlivanje izven rečnega korita;
 • visokovodni pretok/vodostaj, pri katerem se v bližini vodomerne postaje ali na daljšem rečnem odseku, pričnejo lokalne poplave;
 • visokovodni pretok/vodostaj, pri katerem se v bližini vodomerne postaje ali na daljšem rečnem odseku, pričnejo poplave širšega obsega.

Presežene značilne visokovodne vrednosti na vodomernih postajah niso enoznačno povezane z razglasitvijo določene stopnje nevarnosti na posameznem območju. Določitev stopnje nevarnosti je predmet strokovne presoje hidroloških razmer na posameznem območju oziroma rečnem odseku, podatkov več hidroloških postaj ter dodatnih informacij. Stopnje nevarnosti, določene v procesu hidrološkega napovedovanja ARSO. Objavljene so izključno na strani Napoved vodostajev oziroma na strani Vode - opozorila, ki so izdana ob nevarnosti poplav ali obsežnih poplav.

Značilni visokovodni pretoki in vodostaji so določeni z uporabo razpoložljivih podatkov in informacij, pri čemer posledično ne zajemajo vseh lokalnih hidroloških značilnosti in sprememb v prostoru. Zaradi zagotavljanja čim bolj natančnih in reprezentativnih informacij vas obveščamo, da nam lahko sporočila z dodatnimi informacijami v povezavi z vrednostmi pretokov in vodostajev ob zaznanem poplavljanju pošljete na naslov hidroloska.prognoza@arso.gov.si.

Opombe:
 • Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
 • Kontakt

  Agencija RS za okolje
  Vojkova 1b
  1000 Ljubljana, Slovenija
  Tel: +386 (0)1 4784 000
  gp.arso@gov.si

  Izpostavljene vsebine

  Novice
  Katalog informacij javnega značaja
  Razpisi
  Javna naznanila
  Izjava o dostopnosti

   

  Okoljski znaki
  EU sofinancira
  Laboratorij
  Knjižnica
  Uradne ure
  Kje smo

  Povezave

  Vlada Republike Slovenije
  Ministrstva
  Vladne službe
  Državni zbor
  E-uprava
  © Agencija Republike Slovenije za okolje
  Omejitev odgovornosti
  O spletnih straneh ARSO