English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Podatki avtomatskih merilnih postaj o kakovosti zraka

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Rečica v I. Bistrici
Delci PM10	26 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	22 [μg/m³]
Delci PM2,5	17 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	16 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	41

08-02-2023 07:00 NG Grčna
Delci PM10	32 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	31 [μg/m³]
Delci PM2,5	28 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	28 [μg/m³]
Dušikov dioksid	48 [μg/m³]
Ozon	10 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	60

08-02-2023 07:00 Koper
Delci PM10	22 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	20 [μg/m³]
Delci PM2,5	17 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	16 [μg/m³]
Dušikov dioksid	6 [μg/m³]
Ozon	63 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	40

08-02-2023 07:00 MB Titova
Delci PM10	35 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	32 [μg/m³]
Delci PM2,5	27 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	26 [μg/m³]
Dušikov dioksid	23 [μg/m³]
Benzen	- [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	58

08-02-2023 07:00 MB Vrbanski
Delci PM10	38 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	36 [μg/m³]
Delci PM2,5	34 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	32 [μg/m³]
Dušikov dioksid	21 [μg/m³]
Ozon	23 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	65

08-02-2023 07:00 Trbovlje
Delci PM10	65 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	64 [μg/m³]
Delci PM2,5	61 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	61 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	89

08-02-2023 07:00 Zagorje
Delci PM10	49 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	51 [μg/m³]
Delci PM2,5	45 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	48 [μg/m³]
Dušikov dioksid	29 [μg/m³]
Ozon	- [μg/m³]
Žveplov dioksid	2 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	80

08-02-2023 07:00 Hrastnik
Delci PM10	41 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	43 [μg/m³]
Delci PM2,5	38 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	40 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	75

08-02-2023 07:00 Iskrba
Delci PM10	17 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	17 [μg/m³]
Delci PM2,5	16 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	16 [μg/m³]
Dušikov dioksid	6 [μg/m³]
Ozon	22 [μg/m³]
Žveplov dioksid	1 [μg/m³]
Benzen	- [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	40

08-02-2023 07:00 Otlica
Ozon	64 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

08-02-2023 07:00 Krvavec
Ozon	87 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

08-02-2023 07:00 Novo mesto
Delci PM10	62 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	61 [μg/m³]
Delci PM2,5	60 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	59 [μg/m³]
Dušikov dioksid	25 [μg/m³]
Ozon	12 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	87

08-02-2023 07:00 Ptuj
Delci PM10	67 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	62 [μg/m³]
Delci PM2,5	61 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	57 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	86

08-02-2023 07:00 Kranj
Delci PM10	34 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	35 [μg/m³]
Delci PM2,5	31 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	32 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	65

08-02-2023 07:00 CE_Ljubljanska
Delci PM10	54 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	63 [μg/m³]
Delci PM2,5	50 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	56 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	85

08-02-2023 07:00 CE Bolnica
Delci PM10	63 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	72 [μg/m³]
Delci PM2,5	59 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	67 [μg/m³]
Dušikov dioksid	28 [μg/m³]
Ozon	7 [μg/m³]
Žveplov dioksid	1 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	92

08-02-2023 07:00 MS_Cankarjeva
Delci PM10	31 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	39 [μg/m³]
Delci PM2,5	27 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	36 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	69

08-02-2023 07:00 MS Rakičan
Delci PM10	29 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	36 [μg/m³]
Delci PM2,5	28 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	34 [μg/m³]
Dušikov dioksid	9 [μg/m³]
Ozon	44 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	68

08-02-2023 07:00 LJ Celovška
Delci PM10	55 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	53 [μg/m³]
Delci PM2,5	45 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	45 [μg/m³]
Dušikov dioksid	35 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	78

08-02-2023 07:00 LJ_Vic
Delci PM10	49 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	49 [μg/m³]
Delci PM2,5	45 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	45 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	79

08-02-2023 07:00 Ljubljana Bežigrad
Delci PM10	52 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	51 [μg/m³]
Delci PM2,5	49 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	47 [μg/m³]
Dušikov dioksid	39 [μg/m³]
Ozon	2 [μg/m³]
Ogljikov oksid	0.7 [μg/m³]
Benzen	- [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	80

08-02-2023 07:00

Indeks in podatki o kakovosti zraka

Opomba: Podatki niso preverjeni, niso uradne narave in imajo zgolj informativni pomen!

Razlaga pojmov in priporočila

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO