English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja
Varstvo okolja

Arhiv sklepov

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Rekonstrukcija cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646 Domžale – Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob – Lj (Zadobrova), 0145 priključek Lj Šentjakob in 0189 priključek Lj Sneberje

Datum objave: 12. 04. 2022

Pripete datoteke

KOSTAK d.d., Leskovškova ulica 2, 8270 Krško

Poslovno stanovanjski objekt "B6-GP1"

Datum objave: 05. 04. 2022

Pripete datoteke

Avtohiša Oman AHO MOBIL, Milan Oman s.p., Rožna ul. 32, 1330 Kočevje

Zbirališče izrabljenih vozil

Datum objave: 5. 4. 2022

Pripete datoteke

DARS d.d.. Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Rekonstrukcija cestnega telesa in objektov

Datum objave: 01. 04. 2022

Pripete datoteke

Avtohiša Oman AHO MOBIL, Milan Oman s.p., Rožna ul. 32, 1330 Kočevje

Zbirališče izrabljenih vozil

Datum objave: 18. 3. 2022

Pripete datoteke

Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda

Trgovina z živili in neživili LIDL PE 279 Maribor-Ptujska

Datum objave: 11. 3. 2022

Pripete datoteke

Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana

Sprememba v obratovanju naprave za intenzivno rejo perutnine

Datum objave: 10. 3. 2022

Pripete datoteke

ALUKS d.o.o., Sermin 75, 6000 Koper

Gradnja industrijsko-skladiščnega objekta

Datum objave: 7. 3. 2022

Pripete datoteke

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Fekalna kanalizacija iz območja Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturska Gora

Datum objave: 15.02.2022

Pripete datoteke

JUDEŽ d.o.o., Resslova ulica 5, 8000 Novo mesto

Izvedba zemeljskih in gradbenih del za ureditev parkirišča tovornih vozil v delu območja gospodarske cone Na Brezovici

Datum objave: 01.02.2022

Pripete datoteke

Robert Fujs, Spodnja Ščavnica 53, 9250 Gornja Radgona

Nestanovanjska kmetijska stavba - hlev za prašiče in plemenske svinje

Datum objave: 14. 01. 2022

Pripete datoteke

IAK, Industrija apna Kresnice d.o.o., Kresnice 14, 1281 Kresnice

Nameravana sprememba v obratovanju naprave za proizvodnjo apna

Datum objave: 05.01.2022

Pripete datoteke

Zdenko Osvald, Zgornji Lehen na Pohorju 11, 2364 Ribnica na Pohorju

Gradnja - prizidava hleva za piščance

Datum objave: 04. 01. 2022

Pripete datoteke

VOC Ekologija d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur

Izgradnja tehnološkega platoja in postavitev (montaža) mobilne asfaltne baze

Datum objave: 27.12.2021

Pripete datoteke

CEP d.o.o., Lava 7, 3000 Celje

Postavitev sušilnice mulja

Datum objave: 27.12.2021

Pripete datoteke

Gorenjc d.o.o., Savska cesta 29, 4240 Radovljica

Za nameravani poseg: povečanje količine odpadne vode

Datum objave: 21. 12. 2021

Pripete datoteke

JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice

Odlagališče za nenevarne odpadke Mala Mežakla - nameravana sprememba v obratovanju naprave

Datum objave: 21. 12. 2021

Pripete datoteke

KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana

Rekonstrukcija in sprememba namembnosti skladišča SMS v proizvodni objekt za sušenje muljev, blat in digestata

Datum objave: 14. 12. 2021

Pripete datoteke

Kušer Mont d.o.o., Miklošičeva ulica 11B, 3000 Celje

Linija za ročno sortiranje odpadkov po postopkih R12 in R13

Datum objave: 14. 12. 2021

Pripete datoteke

LTH Castings d.o.o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka

Sprememba v obratovanju naprave za taljenje in litje aluminija in magnezija, vključno zlitin na naslovu Litostorjska c. 46, Ljubljana

Datum objave: 09. 12. 2021

Pripete datoteke

BRAVIA MOBIL, d.o.o., Vavta vas 36, 8000 Novo mesto

Proizvodni objekt - Zalog

Datum objave: 7. 12. 2021

Pripete datoteke

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer naprave, ki v proizvodnji osnovnih farmacevtskih izdelkov uporablja kemične in biološke postopke

Datum objave: 17. 11. 2021

Pripete datoteke

CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper

Pridobivanje mineralne surovine tehničnega kamna - apnenca v pridobivalnem prostoru Razdrto 2

Datum objave: 16. 11. 2021

Pripete datoteke

Kostanj proizvodno podjetje, d.o.o., Medlog 63, 3000 Celje

Predelava odpadnega lesa z drobljenjem

Datum objave: 15. 11. 2021

Pripete datoteke

Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Zaplavna pregrada in ureditev sotočja Brezoviškega in Lukenjskega grabna

Datum objave: 15. 11. 2021

Pripete datoteke

Gramoz - AP, d.o.o., Dvor 6a, 3240 Šmarje pri Jelšah

Izkoriščanje tehničnega kamna - apanenca v pridobivalnem prostoru kamnoloma Pijovci 2

Datum objave: 26. 10. 2021

Pripete datoteke

DARS d.d., Cesta XIV. Divizije 14, 3000 Celje

Izgradnja glavne ceste Želodnik - Mengeš - Vodice, odsek Mengeš - Žeje - Vodice

Datum objave: 21.10.2021

Pripete datoteke

Šuštar Trans d.o.o., Golišče 60, 1281 Kresnice

Šuštar Trans ekološki center

Datum objave: 21.10.2021

Pripete datoteke

Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprav CERO Gajke

Datum objave: 18. 10. 2021

Pripete datoteke

Dolomit Janko Kosmač s.p., Zadlog 27, 5274 Črni vrh nad Idrijo

Izkoriščanje tehničnega kamna-dolomita v pridobivalnem prostoru kamnoloma Kresov grič 2

Datum objave: 15. 10. 2021

Pripete datoteke

Patrik Pribac, Baredi 23, 6310 Izola

Naložba v trajne nasade

Datum objave: 15. 10. 2021

Pripete datoteke

Igor Boncelj, Žeje 1C, 4203 Duplje

Rekreacijsko turistični center Lancovo

Datum objave: 14.10.2021

Pripete datoteke

Raycap d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 7, 1218 Komenda

Proizvodno skladiščno poslovni objekt Raycap

Datum objave: 13. 10. 2021

Pripete datoteke

Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

Javna kanalizacija s čistilno napravo v aglomeracijah Krka, Gabrovčec in Podbukovje

Datum objave: 13. 10. 2021

Pripete datoteke

Simon Pribac, Padna 1a, 6333 Sečovlje

Poseg: Naložba v trajne nasade

Datum objave: 08.10.2021

Pripete datoteke

CeROD, center za ravnanje z odpadki d.o.o., j.p., Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprav v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske-CeROD

Datum objave: 07. 10.2021

Pripete datoteke

LEK d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave na lokaciji Kolodvorska 27, Mengeš

Datum objave: 7. 10. 2021

Pripete datoteke

Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave PC MI Zalog-klavnice

Datum objave: 4.10.2021

Pripete datoteke

LEK d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave na lokaciji Trimlini 2D, Lendava

Datum objave: 1.10.2021

Pripete datoteke

Količevo Karton, d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave

Datum objave: 28. 9. 2021

Pripete datoteke

Sklep

Občina Lendava za poseg: izgradnja večnamenske dvorane z bazenom Lendava

Pripete datoteke

P-D KREMEN, d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej

Poseg pridobivanje roženca v peskokopu Jersovec IIb-Mirna na Dolenjskem

Datum objave: 24. 9. 2021

Pripete datoteke

ZL Living d.o.o., Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana

Poseg: Stanovanjska soseska Črnuški bajer Faza 2

Datum objave: 24. 9. 2021

Pripete datoteke

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Poseg: Skladišče 54

Datum objave: 24. 9. 2021

Pripete datoteke

Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava

Izgradnja večnamenske dvorane z bazenom Lendava

Datum objave: 24. 9. 2021

Pripete datoteke

Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava

Izgradnja večnamenske dvorane z bazenom Lendava

Pripete datoteke

Stonex geotehnologija d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur

Datum objave: 15.9.2021

Pripete datoteke

Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica

Knalizacija Spodnji trg v občini Vuzenica

Datum objave: 31.8.2021

Pripete datoteke

CEROZ d.o.o., Center za ravnanje z odpadki Zasavje, Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku

Datum objave: 31.8.2021

Pripete datoteke

Paloma higienski papirji d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh

Datum objave: 27.8.2021

Pripete datoteke

BLK d.o.o., Za gozdom 8, 2000 Maribor

Gradnja sončne elektrarne (SE) Brstje-Ptuj

Datum objave: 26.8.2021

Pripete datoteke

Tine Nusdorfer, Zavino 26, 5295 Branik

Vzpostavitev vinogradov

Datum objave: 23.8.2021

Pripete datoteke

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod naselja Babno polje

Datum objave: 23.8.2021

Pripete datoteke

Tine Nusdorfer, Zavino 26, 5295 Branik

Vzpostavitev vinogradov

Datum objave: 23.8.2021

Pripete datoteke

Salomon d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje

Datum objave: 19.8.2021

Pripete datoteke

Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana

Datum objave: 18.8.2021

Pripete datoteke

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL - 16 Kozarje

Datum objave: 18.8.2021

Pripete datoteke

Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju

Kanalizacijski sistem Lancova vas, Sela, Barislovci in Trnovec

Datum objave: 18.8.2021

Pripete datoteke

Pecel d.o.o. Semič, maline pri Štrekljevcu 5, 8333 Semič

Kamnolom Maline

Datum objave: 16.8.2021

Pripete datoteke

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

Kanalizacija odpadnih komunalnih vodov za naselja Unec, Ivanje Selo in Slivice

Datum objave: 16.8.2021

Pripete datoteke

Novoles plus d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 25, 1000 Ljubljana

Izvedba vrtine za zajem podzemne vode za vodooskrbo hiš v naselju Lepena

Datum objave: 16.8.2021

Pripete datoteke

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica

Javna kanalizacija v naseljih Dolenja vas, Prigorica, Nemška vas in Rakitnica

Datum objave: 16.8.2021

Pripete datoteke

Dars d.d., Ulica XIV.divizije 4, 3000 Celje

Rekonstrukcija obstoječega avtocestnega priključka Arja vas

Datum objave: 13.8.2021

Pripete datoteke

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Mala sončna elektrarna Brestanica (MFE TEB 4)

Datum objave: 13.8.2021

Pripete datoteke

Valnarček d.o.o., Zaboršt pri Dolu 14, 4262 Dol pri Ljubljani

Pridobivanje tehničnega kamna - dolomita v kamnolomu Valnarček -Grosuplje

Datum objave: 11.8.2021

Pripete datoteke

Hermes inženiring d.o.o., Slovenska ulica 40, 9000 Murska Sobota

Gradnja poslovno stanovanjske stavbe - Agora v Mariboru

Datum objave: 10.8.2021

Pripete datoteke

Brinox d.o.o., Sora 21, 1215 Medvode

Povečanje zmogljivosti naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov

Datum objave: 6.8.2021

Pripete datoteke

Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj

Izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru gramoznice Pletrje P2f - širitev

Datum objave: 6.8.2021

Pripete datoteke

Mijaks K d.o.o., Mokrška ulica16c, 1000 Ljubljana

Oskrbovana stanovanja Topniška

Datum objave: 4.8.2021

Pripete datoteke

Kušer Mont d.o.o., Miklošičeva ulica 1b, 3000 Celje

Linija za ročno sortiranje odpadkov po postopkih R12 in R13

Datum objave: 30.7.2021

Pripete datoteke

Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače

Namakalni sistem Apače

Datum objave: 30.7.2021

Pripete datoteke

Občina Starše, Starše 93, 205 Starše

Izgradnja komunalne opreme za obrtno cono Zlatoličje v občini Starše

Datum objave: 29.7.2021

Pripete datoteke

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Objekt Severna vrata

Datum objave: 29.7.2021

Pripete datoteke

Sij Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice

Datum objave: 28.7.2021

Pripete datoteke

Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana

Datum objave: 28.7.2021

Pripete datoteke

ETA Cerkno d.o.o., Goriška cesta 19, 5282 Cerkno

Datum objave: 26.7.2021

Pripete datoteke

Rudis d.o.o., Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje

Sončna elektrarna Blate

Datum objave: 26.7.2021

Pripete datoteke

Investicijska družba Dolnov d.o.o., Šuceva ulica 23, 4000 Kranjc

Večstanovanjski objekt 3 in 4 v Mrzli dolini in priključna cesta

Datum objave: 26.7.2021

Pripete datoteke

Občina Starše, Starše 93, 205 Starše

Izgradnja komunalne opreme za obrtno cono Zlatoličje v občini Starše

Datum objave: 26.7.2021

Pripete datoteke

Panvita Prašičereja Nemščak d.o.o., Lendavska 5, 9000 Murska Sobota

Gradnja in obratovanje dveh hlevov za plemenske svinje Ocinje

Datum objave: 20.7.2021

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Širitev proizvodnje aseptičnih izdelkov - objekt 70

Datum objave: 19.7.2021

Pripete datoteke

AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana

Datum objave: 16.7.2021

Pripete datoteke

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana

Stanovanjska soseska Rakova Jelša I

Datum objave: 15.7.2021

Pripete datoteke

Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik

Agromelioracija na komasacijskem območju Dobrovnik

Datum objave: 15.7.2021

Pripete datoteke

Helios Tblus d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale

Datum objave: 15.7.2021

Pripete datoteke

Dinos d.o.o. Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana Črnuče

Predelava odpadkov na skladišču Kočevje

Datum objave: 15-7.2021

Pripete datoteke

BIA SEPARATIONS d.o.o., Mirce 21, 5270 Ajdovščina

Povečanje zmogljivosti proizvodnje CIM monolitnih kolon in preparativne kromatografije

Datum objave: 15.7.2021

Pripete datoteke

Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva cesa 9, 1330 Kočevje

Datum objave: 13.7.2021

Pripete datoteke

Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81b, 9201 Puconci

Datum objave: 12.7.2021

Pripete datoteke

Stonex, geotehnologija d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur

Datum objave: 9.7.2021

Pripete datoteke

LIO, Storitve in posrednštvo, Leja Škoberne s.p., Cesta pod Rifnikom 22, 3230 Šentjur

Pridobivanje tehničnega kamna dolomita v kamnolomu Hrastje z namenom sanacije v občini Šentjur

Datum objave: 9.7.2021

Pripete datoteke

ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

Rekonstrukcija daljnovoda (DV) 2 x 110 kV Gorica-Divača odsek Vrtojba-Sežana

Datum objave: 2.7.2021

Pripete datoteke

Gabrijel Aluminium d.o.o., Pod jelšami 7, 1290 Gosuplje

Poslovno proizvodno skladiščni objekt

Datum objave: 2.7.2021

Pripete datoteke

Soči Park d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Večstanovanjski objekt - varovana stanovanja - Soči Park

Datum objave: 30. 06. 2021

Pripete datoteke

Soči Park d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Večstanovanjski objekt - varovana stanovanja - Soči Park

Datum objave: 30.6.2021

Pripete datoteke

Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju

Gradnja primarne in sekundarne kanalizacije v naselju Lancova vas v občini Videm

Datum objave: 29.6.2021

Pripete datoteke

INOKS PLUS d.o.o. Černelavci, Gorička ulica 150, 9000 Murska Sobota

Datum objave: 18.6.2021

Pripete datoteke

Petrol Geo d.o.o., Mlinska ulica 5d, 9220 Lendava

Prestavitev plinovoda v Lendavi

Datum objave: 18.6.2021

Pripete datoteke

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola

Izgradnja zadrževalnikov Rikorvo I sotočje, Rikorvo AC, Rikorvo 2, Morer pod AC in Morer nad AC

Datum objave: 14.6.2021

Pripete datoteke

Dom starejših občanov Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 1, 5270 Ajdovščina

Dom starejših občanov Ajdovščina - DSO Kresnice

Datum objave: 14.6.2021

Pripete datoteke

Easytrans d.o.o., Cesta ob Železnici 4, 3310 Žalec

Novogradnja poslovno stanovanjskega kompleksa Dečkova Celje

Datum objave: 14.6.2021

Pripete datoteke

Terramar d.o.o., Maistrova ulica 16, 1241 Kamnik

Poslovno proizvodni objekt

Datum objave: 10.6.2021

Pripete datoteke

LTH Castings d.o.o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka

Datum objave: 10.6.2021

Pripete datoteke

Silurus ribogojništvo d.o.o., Hofmanova ulica 5, 3252 Rogatec

Izgradnja zaprtega sistema gojenja afriškega soma

Datum objave: 10.6.2021

Pripete datoteke

Luka Koper INPO d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Postopek mletja lesenih odpadkov v lesne sekance na mobilni napravi

Datum objave: 9.6.2021

Pripete datoteke

Enos d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice

Sončna elektrarna Koroška Bela

Datum objave: 3.6.2021

Pripete datoteke

HSE Energetska družba Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje

Datum objave: 2.6.2021

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana

Datum objave:2.6.2021

Pripete datoteke

Dolenc d.o.o., Podlubnik 135, 4220 Škofja Loka

Pridobivanje tehničnega kamna - dolomita v kamnolomu Visoko 2 - Škofja Loka

Datum objave: 1.6.2021

Pripete datoteke

Količevo Karton Proizvodnja kartona d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale

Datum objave: 31.5.2021

Pripete datoteke

Količevo Karton Proizvodnja kartona d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale

Datum objave: 31.5.2021

Pripete datoteke

Prosub d.o.o., Zaprta ulica 3c, 6310 Izola

Postavitev opreme za gojenje školjk na območju, za katero je pridobljeno vodno dovoljenje

Datum objave: 31.5.2021

Pripete datoteke

3BIRO d.o.o, Kotnikova ulica 12, 1000 Ljubljana

Stanovanjsko poslovni objekt Slomškova Murska Sobota

Datum objave: 31.5.2021

Pripete datoteke

Paloma PIS d.o.o., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh

Delna odstranitev, rekonstrukcija in prizidava k obstoječemu industrijskemu objektu

Datum objave: 28.5.2021

Pripete datoteke

Parametrik d.o.o., Dekani 2, 6271 Dekani

Predelava nenevarnih odpadkov po postopku R12 in R13

Datum objave: 28.5.2021

Pripete datoteke

LIN NEPREMIČNINE d.o.o., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

Stanovanjska pozidava v EUP GR-45

Datum objave: 27.5.2021

Pripete datoteke

Kolektor Group d.o.o., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija

Proizvodna hala Kolektor S21 in parkirišče

Datum objave: 27.5.2021

Pripete datoteke

RP INVESTICIJE d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur

Poslovni objekt P2B 2 v OPC P2B v Šenčurju

Datum objave: 27.5.2021

Pripete datoteke

Količevo Karton Proizvodnja kartona d.o.o., Papirniška cesta1, 1230 Domžale

Datum objave: 27.5.2021

Pripete datoteke

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica

DSO Ilirska Bistrica - namenska stavba z dvema bivalnima enotama

Datum objave: 27.5.2021

Pripete datoteke

Steklarna Rogaška d.o.o., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina

Datum objave: 25.5.2021

Pripete datoteke

Salomon d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje

Datum objave: 24.5.2021

Pripete datoteke

AGM Starešinič d.o.o., Hrast pri Vinici 26, 8344 Vinica

Datum objave: 24.5.2021

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Datum objave: 24.5.2021

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO