English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja
opozorila
Varstvo okolja

Arhiv sklepov

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Rekonstrukcija cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646 Domžale – Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob – Lj (Zadobrova), 0145 priključek Lj Šentjakob in 0189 priključek Lj Sneberje

Datum objave: 12. 04. 2022

Pripete datoteke

KOSTAK d.d., Leskovškova ulica 2, 8270 Krško

Poslovno stanovanjski objekt "B6-GP1"

Datum objave: 05. 04. 2022

Pripete datoteke

Avtohiša Oman AHO MOBIL, Milan Oman s.p., Rožna ul. 32, 1330 Kočevje

Zbirališče izrabljenih vozil

Datum objave: 5. 4. 2022

Pripete datoteke

DARS d.d.. Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Rekonstrukcija cestnega telesa in objektov

Datum objave: 01. 04. 2022

Pripete datoteke

Avtohiša Oman AHO MOBIL, Milan Oman s.p., Rožna ul. 32, 1330 Kočevje

Zbirališče izrabljenih vozil

Datum objave: 18. 3. 2022

Pripete datoteke

Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda

Trgovina z živili in neživili LIDL PE 279 Maribor-Ptujska

Datum objave: 11. 3. 2022

Pripete datoteke

Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana

Sprememba v obratovanju naprave za intenzivno rejo perutnine

Datum objave: 10. 3. 2022

Pripete datoteke

ALUKS d.o.o., Sermin 75, 6000 Koper

Gradnja industrijsko-skladiščnega objekta

Datum objave: 7. 3. 2022

Pripete datoteke

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Fekalna kanalizacija iz območja Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturska Gora

Datum objave: 15.02.2022

Pripete datoteke

JUDEŽ d.o.o., Resslova ulica 5, 8000 Novo mesto

Izvedba zemeljskih in gradbenih del za ureditev parkirišča tovornih vozil v delu območja gospodarske cone Na Brezovici

Datum objave: 01.02.2022

Pripete datoteke

Robert Fujs, Spodnja Ščavnica 53, 9250 Gornja Radgona

Nestanovanjska kmetijska stavba - hlev za prašiče in plemenske svinje

Datum objave: 14. 01. 2022

Pripete datoteke

IAK, Industrija apna Kresnice d.o.o., Kresnice 14, 1281 Kresnice

Nameravana sprememba v obratovanju naprave za proizvodnjo apna

Datum objave: 05.01.2022

Pripete datoteke

Zdenko Osvald, Zgornji Lehen na Pohorju 11, 2364 Ribnica na Pohorju

Gradnja - prizidava hleva za piščance

Datum objave: 04. 01. 2022

Pripete datoteke

VOC Ekologija d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur

Izgradnja tehnološkega platoja in postavitev (montaža) mobilne asfaltne baze

Datum objave: 27.12.2021

Pripete datoteke

CEP d.o.o., Lava 7, 3000 Celje

Postavitev sušilnice mulja

Datum objave: 27.12.2021

Pripete datoteke

Gorenjc d.o.o., Savska cesta 29, 4240 Radovljica

Za nameravani poseg: povečanje količine odpadne vode

Datum objave: 21. 12. 2021

Pripete datoteke

JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice

Odlagališče za nenevarne odpadke Mala Mežakla - nameravana sprememba v obratovanju naprave

Datum objave: 21. 12. 2021

Pripete datoteke

KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana

Rekonstrukcija in sprememba namembnosti skladišča SMS v proizvodni objekt za sušenje muljev, blat in digestata

Datum objave: 14. 12. 2021

Pripete datoteke

Kušer Mont d.o.o., Miklošičeva ulica 11B, 3000 Celje

Linija za ročno sortiranje odpadkov po postopkih R12 in R13

Datum objave: 14. 12. 2021

Pripete datoteke

LTH Castings d.o.o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka

Sprememba v obratovanju naprave za taljenje in litje aluminija in magnezija, vključno zlitin na naslovu Litostorjska c. 46, Ljubljana

Datum objave: 09. 12. 2021

Pripete datoteke

BRAVIA MOBIL, d.o.o., Vavta vas 36, 8000 Novo mesto

Proizvodni objekt - Zalog

Datum objave: 7. 12. 2021

Pripete datoteke

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer naprave, ki v proizvodnji osnovnih farmacevtskih izdelkov uporablja kemične in biološke postopke

Datum objave: 17. 11. 2021

Pripete datoteke

CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper

Pridobivanje mineralne surovine tehničnega kamna - apnenca v pridobivalnem prostoru Razdrto 2

Datum objave: 16. 11. 2021

Pripete datoteke

Kostanj proizvodno podjetje, d.o.o., Medlog 63, 3000 Celje

Predelava odpadnega lesa z drobljenjem

Datum objave: 15. 11. 2021

Pripete datoteke

Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Zaplavna pregrada in ureditev sotočja Brezoviškega in Lukenjskega grabna

Datum objave: 15. 11. 2021

Pripete datoteke

Gramoz - AP, d.o.o., Dvor 6a, 3240 Šmarje pri Jelšah

Izkoriščanje tehničnega kamna - apanenca v pridobivalnem prostoru kamnoloma Pijovci 2

Datum objave: 26. 10. 2021

Pripete datoteke

DARS d.d., Cesta XIV. Divizije 14, 3000 Celje

Izgradnja glavne ceste Želodnik - Mengeš - Vodice, odsek Mengeš - Žeje - Vodice

Datum objave: 21.10.2021

Pripete datoteke

Šuštar Trans d.o.o., Golišče 60, 1281 Kresnice

Šuštar Trans ekološki center

Datum objave: 21.10.2021

Pripete datoteke

Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprav CERO Gajke

Datum objave: 18. 10. 2021

Pripete datoteke

Dolomit Janko Kosmač s.p., Zadlog 27, 5274 Črni vrh nad Idrijo

Izkoriščanje tehničnega kamna-dolomita v pridobivalnem prostoru kamnoloma Kresov grič 2

Datum objave: 15. 10. 2021

Pripete datoteke

Patrik Pribac, Baredi 23, 6310 Izola

Naložba v trajne nasade

Datum objave: 15. 10. 2021

Pripete datoteke

Igor Boncelj, Žeje 1C, 4203 Duplje

Rekreacijsko turistični center Lancovo

Datum objave: 14.10.2021

Pripete datoteke

Raycap d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 7, 1218 Komenda

Proizvodno skladiščno poslovni objekt Raycap

Datum objave: 13. 10. 2021

Pripete datoteke

Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

Javna kanalizacija s čistilno napravo v aglomeracijah Krka, Gabrovčec in Podbukovje

Datum objave: 13. 10. 2021

Pripete datoteke

Simon Pribac, Padna 1a, 6333 Sečovlje

Poseg: Naložba v trajne nasade

Datum objave: 08.10.2021

Pripete datoteke

CeROD, center za ravnanje z odpadki d.o.o., j.p., Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprav v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske-CeROD

Datum objave: 07. 10.2021

Pripete datoteke

LEK d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave na lokaciji Kolodvorska 27, Mengeš

Datum objave: 7. 10. 2021

Pripete datoteke

Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave PC MI Zalog-klavnice

Datum objave: 4.10.2021

Pripete datoteke

LEK d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave na lokaciji Trimlini 2D, Lendava

Datum objave: 1.10.2021

Pripete datoteke

Količevo Karton, d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave

Datum objave: 28. 9. 2021

Pripete datoteke

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Poseg: Skladišče 54

Datum objave: 24. 9. 2021

Pripete datoteke

Sklep

Občina Lendava za poseg: izgradnja večnamenske dvorane z bazenom Lendava

Pripete datoteke

Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava

Izgradnja večnamenske dvorane z bazenom Lendava

Pripete datoteke

Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava

Izgradnja večnamenske dvorane z bazenom Lendava

Datum objave: 24. 9. 2021

Pripete datoteke

P-D KREMEN, d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej

Poseg pridobivanje roženca v peskokopu Jersovec IIb-Mirna na Dolenjskem

Datum objave: 24. 9. 2021

Pripete datoteke

ZL Living d.o.o., Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana

Poseg: Stanovanjska soseska Črnuški bajer Faza 2

Datum objave: 24. 9. 2021

Pripete datoteke

Stonex geotehnologija d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur

Datum objave: 15.9.2021

Pripete datoteke

CEROZ d.o.o., Center za ravnanje z odpadki Zasavje, Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku

Datum objave: 31.8.2021

Pripete datoteke

Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica

Knalizacija Spodnji trg v občini Vuzenica

Datum objave: 31.8.2021

Pripete datoteke

Paloma higienski papirji d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh

Datum objave: 27.8.2021

Pripete datoteke

BLK d.o.o., Za gozdom 8, 2000 Maribor

Gradnja sončne elektrarne (SE) Brstje-Ptuj

Datum objave: 26.8.2021

Pripete datoteke

Tine Nusdorfer, Zavino 26, 5295 Branik

Vzpostavitev vinogradov

Datum objave: 23.8.2021

Pripete datoteke

Tine Nusdorfer, Zavino 26, 5295 Branik

Vzpostavitev vinogradov

Datum objave: 23.8.2021

Pripete datoteke

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod naselja Babno polje

Datum objave: 23.8.2021

Pripete datoteke

Salomon d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje

Datum objave: 19.8.2021

Pripete datoteke

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL - 16 Kozarje

Datum objave: 18.8.2021

Pripete datoteke

Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju

Kanalizacijski sistem Lancova vas, Sela, Barislovci in Trnovec

Datum objave: 18.8.2021

Pripete datoteke

Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana

Datum objave: 18.8.2021

Pripete datoteke

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

Kanalizacija odpadnih komunalnih vodov za naselja Unec, Ivanje Selo in Slivice

Datum objave: 16.8.2021

Pripete datoteke

Novoles plus d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 25, 1000 Ljubljana

Izvedba vrtine za zajem podzemne vode za vodooskrbo hiš v naselju Lepena

Datum objave: 16.8.2021

Pripete datoteke

Pecel d.o.o. Semič, maline pri Štrekljevcu 5, 8333 Semič

Kamnolom Maline

Datum objave: 16.8.2021

Pripete datoteke

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica

Javna kanalizacija v naseljih Dolenja vas, Prigorica, Nemška vas in Rakitnica

Datum objave: 16.8.2021

Pripete datoteke

Dars d.d., Ulica XIV.divizije 4, 3000 Celje

Rekonstrukcija obstoječega avtocestnega priključka Arja vas

Datum objave: 13.8.2021

Pripete datoteke

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Mala sončna elektrarna Brestanica (MFE TEB 4)

Datum objave: 13.8.2021

Pripete datoteke

Valnarček d.o.o., Zaboršt pri Dolu 14, 4262 Dol pri Ljubljani

Pridobivanje tehničnega kamna - dolomita v kamnolomu Valnarček -Grosuplje

Datum objave: 11.8.2021

Pripete datoteke

Hermes inženiring d.o.o., Slovenska ulica 40, 9000 Murska Sobota

Gradnja poslovno stanovanjske stavbe - Agora v Mariboru

Datum objave: 10.8.2021

Pripete datoteke

Brinox d.o.o., Sora 21, 1215 Medvode

Povečanje zmogljivosti naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov

Datum objave: 6.8.2021

Pripete datoteke

Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj

Izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru gramoznice Pletrje P2f - širitev

Datum objave: 6.8.2021

Pripete datoteke

Mijaks K d.o.o., Mokrška ulica16c, 1000 Ljubljana

Oskrbovana stanovanja Topniška

Datum objave: 4.8.2021

Pripete datoteke

Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače

Namakalni sistem Apače

Datum objave: 30.7.2021

Pripete datoteke

Kušer Mont d.o.o., Miklošičeva ulica 1b, 3000 Celje

Linija za ročno sortiranje odpadkov po postopkih R12 in R13

Datum objave: 30.7.2021

Pripete datoteke

Občina Starše, Starše 93, 205 Starše

Izgradnja komunalne opreme za obrtno cono Zlatoličje v občini Starše

Datum objave: 29.7.2021

Pripete datoteke

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Objekt Severna vrata

Datum objave: 29.7.2021

Pripete datoteke

Sij Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice

Datum objave: 28.7.2021

Pripete datoteke

Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana

Datum objave: 28.7.2021

Pripete datoteke

Investicijska družba Dolnov d.o.o., Šuceva ulica 23, 4000 Kranjc

Večstanovanjski objekt 3 in 4 v Mrzli dolini in priključna cesta

Datum objave: 26.7.2021

Pripete datoteke

ETA Cerkno d.o.o., Goriška cesta 19, 5282 Cerkno

Datum objave: 26.7.2021

Pripete datoteke

Rudis d.o.o., Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje

Sončna elektrarna Blate

Datum objave: 26.7.2021

Pripete datoteke

Občina Starše, Starše 93, 205 Starše

Izgradnja komunalne opreme za obrtno cono Zlatoličje v občini Starše

Datum objave: 26.7.2021

Pripete datoteke

Panvita Prašičereja Nemščak d.o.o., Lendavska 5, 9000 Murska Sobota

Gradnja in obratovanje dveh hlevov za plemenske svinje Ocinje

Datum objave: 20.7.2021

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Širitev proizvodnje aseptičnih izdelkov - objekt 70

Datum objave: 19.7.2021

Pripete datoteke

AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana

Datum objave: 16.7.2021

Pripete datoteke

Helios Tblus d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale

Datum objave: 15.7.2021

Pripete datoteke

Dinos d.o.o. Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana Črnuče

Predelava odpadkov na skladišču Kočevje

Datum objave: 15-7.2021

Pripete datoteke

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana

Stanovanjska soseska Rakova Jelša I

Datum objave: 15.7.2021

Pripete datoteke

Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik

Agromelioracija na komasacijskem območju Dobrovnik

Datum objave: 15.7.2021

Pripete datoteke

BIA SEPARATIONS d.o.o., Mirce 21, 5270 Ajdovščina

Povečanje zmogljivosti proizvodnje CIM monolitnih kolon in preparativne kromatografije

Datum objave: 15.7.2021

Pripete datoteke

Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva cesa 9, 1330 Kočevje

Datum objave: 13.7.2021

Pripete datoteke

Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81b, 9201 Puconci

Datum objave: 12.7.2021

Pripete datoteke

Stonex, geotehnologija d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur

Datum objave: 9.7.2021

Pripete datoteke

LIO, Storitve in posrednštvo, Leja Škoberne s.p., Cesta pod Rifnikom 22, 3230 Šentjur

Pridobivanje tehničnega kamna dolomita v kamnolomu Hrastje z namenom sanacije v občini Šentjur

Datum objave: 9.7.2021

Pripete datoteke

Gabrijel Aluminium d.o.o., Pod jelšami 7, 1290 Gosuplje

Poslovno proizvodno skladiščni objekt

Datum objave: 2.7.2021

Pripete datoteke

ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

Rekonstrukcija daljnovoda (DV) 2 x 110 kV Gorica-Divača odsek Vrtojba-Sežana

Datum objave: 2.7.2021

Pripete datoteke

Soči Park d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Večstanovanjski objekt - varovana stanovanja - Soči Park

Datum objave: 30. 06. 2021

Pripete datoteke

Soči Park d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Večstanovanjski objekt - varovana stanovanja - Soči Park

Datum objave: 30.6.2021

Pripete datoteke

Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju

Gradnja primarne in sekundarne kanalizacije v naselju Lancova vas v občini Videm

Datum objave: 29.6.2021

Pripete datoteke

Petrol Geo d.o.o., Mlinska ulica 5d, 9220 Lendava

Prestavitev plinovoda v Lendavi

Datum objave: 18.6.2021

Pripete datoteke

INOKS PLUS d.o.o. Černelavci, Gorička ulica 150, 9000 Murska Sobota

Datum objave: 18.6.2021

Pripete datoteke

Easytrans d.o.o., Cesta ob Železnici 4, 3310 Žalec

Novogradnja poslovno stanovanjskega kompleksa Dečkova Celje

Datum objave: 14.6.2021

Pripete datoteke

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola

Izgradnja zadrževalnikov Rikorvo I sotočje, Rikorvo AC, Rikorvo 2, Morer pod AC in Morer nad AC

Datum objave: 14.6.2021

Pripete datoteke

Dom starejših občanov Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 1, 5270 Ajdovščina

Dom starejših občanov Ajdovščina - DSO Kresnice

Datum objave: 14.6.2021

Pripete datoteke

Silurus ribogojništvo d.o.o., Hofmanova ulica 5, 3252 Rogatec

Izgradnja zaprtega sistema gojenja afriškega soma

Datum objave: 10.6.2021

Pripete datoteke

Terramar d.o.o., Maistrova ulica 16, 1241 Kamnik

Poslovno proizvodni objekt

Datum objave: 10.6.2021

Pripete datoteke

LTH Castings d.o.o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka

Datum objave: 10.6.2021

Pripete datoteke

Luka Koper INPO d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Postopek mletja lesenih odpadkov v lesne sekance na mobilni napravi

Datum objave: 9.6.2021

Pripete datoteke

Enos d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice

Sončna elektrarna Koroška Bela

Datum objave: 3.6.2021

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana

Datum objave:2.6.2021

Pripete datoteke

HSE Energetska družba Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje

Datum objave: 2.6.2021

Pripete datoteke

Dolenc d.o.o., Podlubnik 135, 4220 Škofja Loka

Pridobivanje tehničnega kamna - dolomita v kamnolomu Visoko 2 - Škofja Loka

Datum objave: 1.6.2021

Pripete datoteke

Količevo Karton Proizvodnja kartona d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale

Datum objave: 31.5.2021

Pripete datoteke

Količevo Karton Proizvodnja kartona d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale

Datum objave: 31.5.2021

Pripete datoteke

Prosub d.o.o., Zaprta ulica 3c, 6310 Izola

Postavitev opreme za gojenje školjk na območju, za katero je pridobljeno vodno dovoljenje

Datum objave: 31.5.2021

Pripete datoteke

3BIRO d.o.o, Kotnikova ulica 12, 1000 Ljubljana

Stanovanjsko poslovni objekt Slomškova Murska Sobota

Datum objave: 31.5.2021

Pripete datoteke

Paloma PIS d.o.o., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh

Delna odstranitev, rekonstrukcija in prizidava k obstoječemu industrijskemu objektu

Datum objave: 28.5.2021

Pripete datoteke

Parametrik d.o.o., Dekani 2, 6271 Dekani

Predelava nenevarnih odpadkov po postopku R12 in R13

Datum objave: 28.5.2021

Pripete datoteke

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica

DSO Ilirska Bistrica - namenska stavba z dvema bivalnima enotama

Datum objave: 27.5.2021

Pripete datoteke

Količevo Karton Proizvodnja kartona d.o.o., Papirniška cesta1, 1230 Domžale

Datum objave: 27.5.2021

Pripete datoteke

RP INVESTICIJE d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur

Poslovni objekt P2B 2 v OPC P2B v Šenčurju

Datum objave: 27.5.2021

Pripete datoteke

LIN NEPREMIČNINE d.o.o., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

Stanovanjska pozidava v EUP GR-45

Datum objave: 27.5.2021

Pripete datoteke

Kolektor Group d.o.o., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija

Proizvodna hala Kolektor S21 in parkirišče

Datum objave: 27.5.2021

Pripete datoteke

Steklarna Rogaška d.o.o., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina

Datum objave: 25.5.2021

Pripete datoteke

Salomon d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje

Datum objave: 24.5.2021

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Datum objave: 24.5.2021

Pripete datoteke

AGM Starešinič d.o.o., Hrast pri Vinici 26, 8344 Vinica

Datum objave: 24.5.2021

Pripete datoteke

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor

Pripete datoteke

Lafarge Cement d.o.o, Kolodvorska cesta 5, 1420 TRBOVLJE

Datum objave: 21.5.2021

Pripete datoteke

GIGA-R Margita Žaberl s.p., Šmartinska cesta 72, 1000 Ljubljana

Poslovno objekt Letališka

Datum objave: 20.5.2021

Pripete datoteke

Snaga, družba za ravnanje odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o, Nasipna ulica 64, 2000 Maribor

Datum objave: 19.5.2021

Pripete datoteke

Inpos d.o.o., Opekarniška cesta 2, 3000 Celje

Novogradnja logističnega centra Inpos

Datum objave: 19.5.2021

Pripete datoteke

Ilirija d.o.o., Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana

novogradnja visoko regalnega skladišča

Datum objave: 17.5.2021

Pripete datoteke

Javni stanovanjski sklad Mestne občina Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana

stanovanjska soseska Zvezna ulica

Datum objave: 17.5.2021

Pripete datoteke

Počitek - Užitek d.o.o., Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice

Odvajanje odpadnih vod

Datum objave: 13.5.2021

Pripete datoteke

Papirnica Vevče Proizvodnja d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana Dobrunje

Datum objave: 12.5.2021

Pripete datoteke

mlado d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana

Skladiščni objekt

Datum objave: 6.5.2021

Pripete datoteke

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Datum objave: 29.4.2021

Pripete datoteke

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova c. 16, 1000 Ljubljana

Center znanosti

Datum objave: 26.4.2021

Pripete datoteke

Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

Širitev ZD Domžale in gradnja podzemne garaže

Datum objave: 26.4.2021

Pripete datoteke

Terme Paradiso Cvetkovič Marjan s.p., Selska cesta 15b, 8257 Dobova

Odvajanje odpadnih vod

Datum objave: 23.4.2021

Pripete datoteke

GUJS d.o.o., Stanežiče 53a, 1210 Ljubljana Šentvid

Dva objekta za ravnanje z odpadki

Datum objave: 22.4.2021

Pripete datoteke

Unior Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

Proizvodno poslovni objekt v Zrečah

Datum objave: 21.4.2021

Pripete datoteke

Univerzi v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Nova Veterinarska fakulteta

Datum objave: 20.4.2021

Pripete datoteke

Peter Krabonja, Sodinci 28, 2274 Velika Nedelja

Datum objave: 15.4.2021

Pripete datoteke

Radenska družba za polnitev mineralnih voda in brazalkoholnih pijač d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci

Datum objave: 14.4.2021

Pripete datoteke

Paradajz d.o.o., Renkovci 57/C, 9224 Turnišče

Povečanje emisije odpadne vode

Datum objave: 12.4.2021

Pripete datoteke

Slovenske železnice d.d., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana

Gradnja nove Avtobusne postaje Ljubljana s poslovnimi prostori in parkirno hišo

Datum objave: 8.4.2021

Pripete datoteke

Palfinger d.o.o., Jaskova ulica 18, 2000 Maribor

Datum objave: 7.4.2021

Pripete datoteke

Turna d.o.o. Primorska 6b, 3325 Šoštanj

Prizidava (novogradnja) proizvodno skladiščnega objekta k obstoječemu objektu

Datum objave: 2.4.2021

Pripete datoteke

Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Datum objave: 31.3.2021

Pripete datoteke

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45, 1260 Ljubljana Polje

Centralna kuhinja UPK in prizidek

Datum objave: 31.3.2021

Pripete datoteke

Salomon d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje

Datum objave: 31.3.2021

Pripete datoteke

Knauf insulation d.o.o., Trata 32, 4220 Škofja Loka

Datum objave: 31.3.2021

Pripete datoteke

Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj

Datum objave: 30.3.2021

Pripete datoteke

TAB d.d., Polena 6, 2392 Mežica

Datum objave: 30.3.2021

Pripete datoteke

Tovarna kemičnih izdelkov d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik

Datum objave: 30.3.2021

Pripete datoteke

Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana

Datum objave: 30.3.2021

Pripete datoteke

Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice

Fotovoltaična elektrarna ob akumulacijskem bazenu HE Brežice - deponija sedimentov D3

Datum objave: 254.3.2021

Pripete datoteke

G2O storitve d.o.o., Sv. Florijan 126, 3250 Rogaška Slatina

Izgradnja recirkuliranega sistema za vzrejo afriškega soma

Datum objave: 23.3.2021

Pripete datoteke

AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 LJUBLJANA

Datum objave: 19.3.2021

Pripete datoteke

Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Strelišče Apače

Datum objave: 15.3.2021

Pripete datoteke

Steklarna Hrastnik d.o.o., Cesta 1.maja 14, 1430 Hrastnik

Datum objave: 11.3.2021

Pripete datoteke

JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o.,Študljanska cesta 91,1230 DOMŽALE

Datum objave: 9.3.2021

Pripete datoteke

LPTS proizvodnja ulitkov in modelov d.o.o., Litostrojska cesta 44, 1000 Ljubljana

Obratovanje elektroobločne peči zmogljivosti 3 t

Datum objave: 5.3.2021

Pripete datoteke

Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor

Sončna elektrarna Zlatoličje

Datum objave: 4.3.2021

Pripete datoteke

Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica

Širitev odlagališča odpadkov Suhi Most

Datum objave: 2.3.2021

Pripete datoteke

Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor

Datum objave: 25.2.2021

Pripete datoteke

Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81b, 9201 Puconci

Datum objave: 24.2.2021

Pripete datoteke

Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., Smrečnikova ulica 45, 8000 Novo mesto

Kamnolom Soteska - širitev

Datum objave: 23.2.2021

Pripete datoteke

Stonex geotehnologija d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur

Datum objave: 19.2.2021

Pripete datoteke

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Datum objave: 19.2.2021

Pripete datoteke

ISKRA ISD-Galvanika d.o.o., Savska loka 4, 4000 Kranj

Datum objave: 17.2.2021

Pripete datoteke

Doga galvana d.o.o., Krmelj 2d, 8296 Krmelj

Datum objave: 15.2.2021

Pripete datoteke

TAB d.d., Polena 6, 2392 Mežica

Datum objave:12.2.2021

Pripete datoteke

Komunala Trebnje d.o.o., Primštal 30, 8210 Trebnje

Datum objave: 10.2.2021

Pripete datoteke

CEROZ d.o.o., Center za ravnanje z odpadki Zasavje, Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku

Datum objave: 10.2.202021

Pripete datoteke

Silkem proizvodnja zeolitov d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo

Datum objave: 9.2.2021

Pripete datoteke

AGM Nemec d.o.o., Marno 44, 1431 Dol pri Hrastniku

Namestitev in delovanje tipske naprave za proizvodnjo asfalta tipa Kovinarska - Wibau 130/5-30/30

Datum objave: 3.2.2021

Pripete datoteke

Klas, Hace Stanislav s.p., Tepanje 71a, 3210 Slovenske Konjice

Širietev pridobivalnega prostora v kamnolomu Bela, Poljčane

Datum objave: 27.1.2021

Pripete datoteke

Iskra d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana; PE Galvanotehnika, Glinek 5, 1291 Škofljica

Datum objave: 27.1.2021

Pripete datoteke

Cimos d.d., Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper

Datum objave: 26.1.2021

Pripete datoteke

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Datum objave: 25.1.2021

Pripete datoteke

Petrol Slovenska energetska družba d.d., Dunajska cesta 50,1000 Ljubljana

Datum objave: 20.1.2021

Pripete datoteke

Metal Ravne d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

Datum objave: 19.1.2021

Pripete datoteke

Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota

Datum objave: 15.1.2021

Pripete datoteke

Weiler Abrasives umetni brusi in nekovine d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor

Datum objave: 12.1.2021

Pripete datoteke

Perutninska zadruga Ptuj z.o.o., Spodnja Hajdina 17, 2288 Hajdina

Datum objave: 11.1.2021

Pripete datoteke

Unior d.d. Zreče, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

Datum objave: 8.1.2021

Pripete datoteke

Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje

Stanovanjska soseska Dečkovo naselje DN10,

Datum objave: 7.1.2021

Pripete datoteke

Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož

Razširitev ekonomsko - poslovne cone (gradnja komunalne infrastrukture)

Datum objave: 6.1.2021

Pripete datoteke

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi

Gradnja sekundarne kanalizacije v Zagorju ob Savi in Kisovcu

Datum objave: 4.1.2021

Pripete datoteke

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

Industrijska cona Mele

Datum objave: 21.12.2020

Pripete datoteke

Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Komunalna ureditev OIC Steklarna Hrastnik

Datum objave: 18.12.2020

Pripete datoteke

Meso Kamnik Mesna industrija d.d., Korenova cesta 9, 1241 Kamnik

Datum objave: 15.12.2020

Pripete datoteke

Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje

Datum objave: 11.12.2020

Pripete datoteke

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Izgradnja zunanjega kamionskega terminala - 1. faza

Datum objave: 9.12.2020

Pripete datoteke

Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

Datum objave: 8.12.2020

Pripete datoteke

Eta Cerkno d.o.o., Goriška cesta 19, 5282 Cerkno

Datum objave: 7.12.2020

Pripete datoteke

Log Cener A d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana

Krčitev gozda in odstranitev vegetacije na celotnem območju Poslovne cone Sežana jugozahod

Datum objave: 7.12.2020

Pripete datoteke

Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače

Lokalni namakalni sistem Apače

Datum objave: 30.11.2020

Pripete datoteke

Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje

Datum objave: 27.11.2020

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Datum objave: 27.11.2020

Pripete datoteke

Kovis-Livarna d.o.o., Železarska 3, 3220 Štore

Datum objave: 27.11.2020

Pripete datoteke

Weiler Abrasives, umetni brusi in nekovine d.o.o.

Datum objave: 24.11.2020

Pripete datoteke

Litostroj specialna livarna d.o.o., - v stečaju, Litostrojska cesta 42, 1000 Ljubljana

Datum objave: 24.11.2020

Pripete datoteke

Papirnica Vevče Proizvodnja d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana-Dobrunje

Datum objave: 24.11.2020

Pripete datoteke

Simbio družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje

Datum objave: 16.11.2020

Pripete datoteke

Termoplasti_plama d.o.o., Hrušica 104, 6244 Podgrad

Datum objave: 16.11.2020

Pripete datoteke

Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

Datum objave: 6.11.2020

Pripete datoteke

Croning livarna d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

Datum objave: 6.11.2020

Pripete datoteke

Panvita Prašičereja Nemščak d.o.o., Lendavska 5, 9000 Murska Sobota

Gradnja in obratovanje dveh hlevov za plemenske svinje Ocinje

Datum objave: 6.11.2020

Pripete datoteke

Ramuta d.o.o., Dvorjane 41a, 2241 Spodnji Duplek

Datum objave: 5.11.2020

Pripete datoteke

Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče

Datum objave: 4.11.2020

Pripete datoteke

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje

Datum objave: 2.11.2020

Pripete datoteke

MPI Reciklaža d.o.o., Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem

Datum objave: 2.11.2020

Pripete datoteke

Krka d.d. Novo mesto, Šmarješka cesa 6, 8000 Novo mesto

Datum objave: 28.10.2020

Pripete datoteke

SIJ METAL RAVNE d.o.o. Koroška cesta 14, 2390 Ravna na Koroškem

Datum objave: 26.10.2020

Pripete datoteke

Cimos d.d., Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper

Datum objave: 26.10.2020

Pripete datoteke

Dimnikcobau d.o.o., Leskovškova cesta 9D, 1000 Ljubljana

Gradnja poslovne zgradbe Dimnikcobau III

Datum objave: 23.10.2020

Pripete datoteke

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana

Gradnja Zavoda za prestajanje kazni zapora v Ljubljani na lokaciji OPPN MOL 147

Datum objave: 22.10.2020

Pripete datoteke

MM Omikron d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana

Trgovski center Lesce

Datum objave: 22.10.2020

Pripete datoteke

Pivka perutninarstvo d.d., Kal 1, 6257 Pivka

Datum objave: 16.10.2020

Pripete datoteke

Celjske mesnine d.o.o., Cesta v Trnovlje 17. 3000 Celje

Prizidek za sušenje, narezovanje, pakiranje in hlajenje gotovih izdelkov

Datum objave: 16.10.2020

Pripete datoteke

Avto moto društvo Trbovlje, Vodenska cesta 50, 1422 Trbovlje

Poligon za trenažo vožnje

Datum objave: 13.10.2020

Pripete datoteke

Sij Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice

Sanacija leve brežine akumulacije HE Moste

Datum objave: 9.10.2020

Pripete datoteke

AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana

Datum objave: 6.10.2020

Pripete datoteke

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško

Podaljšanje obratovalne dobe Nuklearne elektrarne Krško s 40 na 60 let do leta 2043

Datum objave: 2.10.2020

Pripete datoteke

Kostak d.d., Leskovškova ulica 2a, 8270 Krško

Poslovno stanovanjski objekt A3, stanovanjski objekt B1 in V1 s podzemno garažo; Zelena Jama / MS 1/2-1 in MR 171 / funkcionalna enota F4

Datum objave: 2.10.2020

Pripete datoteke

Prosub d.o.o., Zaprta ulica 3c, 6310 Izola

Postavitev opreme za gojenje školjk

Datum objave: 30.9.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vgradnja povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete med revizijskima jaškoma 142 in 166 v dolžini 2.128,95 m

Datum objave: 30.9.2020

Pripete datoteke

Talum d.d., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo

Datum objave: 28.9.2020

Pripete datoteke

Talum d.d., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo

Datum objave: 28.9.2020

Pripete datoteke

Avto moto društvo Trbovlje, Vodenska cesta 50, 1422 Trbovlje

Poligon za trenažo vožnje

Datum objave: 23.9.2020

Pripete datoteke

Besco d.o.o., Nova vas 12, 4201 Zgornja Besnica

Obnova rabljenih svinčenih baterij, priprava za ponovno uporabo in predelava odpadnih svinčenih baterij v podjetju Besco

Datum objave: 23.9.2020

Pripete datoteke

Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica

Dograditev javne kanalizacije v aglomeraciji 16469 Vnanje Gorice v Občini Brezovica

Datum objave: 23.9.2020

Pripete datoteke

Panvita Ekotech d.o.o. Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota

Datum objave: 18.9.2020

Pripete datoteke

Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 6, 4290 Tržič

Datum objave: 17.9.2020

Pripete datoteke

Paloma, higienski papirji d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh

Datum objave: 16.9.2020

Pripete datoteke

Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Prestavitev vročevoda T2300 ob Letališki cesti - odsek RP13 - Bratislavska cesta

Datum objave: 11.9.2020

Pripete datoteke

Uroš Braček, Hvaletinci 13, 2255 Vitomarci

Hlev za piščance

Datum objave: 8.9.2020

Pripete datoteke

Makoter d.o.o., Cven 99d, 9240 Ljutomer

Datum objave: 3.9.2020

Pripete datoteke

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Veslaška steza dostopnega vodnega centra

Datum objave: 25.8.2020

Pripete datoteke
  • Slep [pdf, 116.3 KB]

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

Obrtna cona Kidričevo I. faza - I. del in II. faza - I. del

Datum objave: 25.8.2020

Pripete datoteke

Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana povečanje zmogljivosti s 360.000 na 555.000 PE in izgradnja terciarne stopnje čiščenja

Datum objave: 7.8.2020

Pripete datoteke

Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1360 Kočevje

Izgradnja vrtca Kočevje

Datum objave: 6.8.2020

Pripete datoteke

Uroš Braček, Hvaletinci 13, 2255 Vitomarci

Hlev za piščance

Datum objave: 5. 8. 2020

Pripete datoteke

Meja Šentjur d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur

Novogradnja hleva za rejo kokoši nesnic na farmi Slivnica "Novi hlev 2" in vgradnja opreme za hlevsko rejo oz. voliere za 43.000 kokoši nesnic

Datum objave: 5.8.2020

Pripete datoteke

Radenska družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci

Datum objave: 4.8.2020

Pripete datoteke

Panvita Ekoteh d.o.o., Lendavska 6, 9000 Murska Sobota

Obratovanje bioplinarne Motvarjevci

Datum objave: 31.7.2020

Pripete datoteke

Dujardin d.o.o., Epson d.o.o., Cestno podjetje Ptuj d.d.

Izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v občini Kidričevo

Datum objave: 31.7.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Celje, Občina Štore, Občina Vojnik

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju porečja Savinje

Datum objave: 31.7.2020

Pripete datoteke

Talum d.d., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo

Datum objave: 30.7.2020

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Datum objave: 24.7.2020

Pripete datoteke

Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran

Ribiško pristanišče Seča

Datum objave: 23.7.2020

Pripete datoteke

SBS Trgovina d.o.o., Dolenjska cesta 320, 1291 Škofljica

POC Škofljica - komunalna oprema - II. b faza

Datum objave: 21.7.2020

Pripete datoteke

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

PPE-TOL plinsko parna enota Toplarna Ljubljana (sprememba gradbenega dovoljenja)

Datum objave: 17.7.2020

Pripete datoteke

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica

Izgradnja vodovoda Zamostec

Datum objave: 17.7.2020

Pripete datoteke

SIP d.d. Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

Gradnja hale za montažo končnih izdelkov kmetijskih strojev z nadstrešnico

Datum objave: 16.7.2020

Pripete datoteke

Javni stanovanjski sklad Mestna občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

Gradnja stanovanjske soseske Jesihov štradon

Datum objave: 15.7.2020

Pripete datoteke

Rezidenca Dravlje d.o.o., Bravnićarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Rezidenca Dravlje

Datum objave: 15.7.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Izgradnja krajših odsekov javne kanalizcije znotraj aglomeracije ID 1515 Kromberk

Datum objave: 15.7.2020

Pripete datoteke

Beles d.o.o., Črnomaljska cesta 5, 8333 Semič

Predelava nenevarnih lesenih odpadkov na žagi na naslovu Laze 26

Datum objave: 15.7.2020

Pripete datoteke

Mitol d.o.o., Partizanska cesta 78, 6210 Sežana

Datum objave: 10.7.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Izgradnja kanalizacije za neopremljena območja aglomeracije ID 29 Maribor

Datum objave: 10.7.2020

Pripete datoteke

Helios Tblus d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale

Datum objave: 10.7.2020

Pripete datoteke

Cinkarna Celje, Kidričeva 26,3000 Celje

Datum objave: 10.7.2020

Pripete datoteke

Pivka perutnina d.d., Kal 1, 6257 Pivka

Datum objave: 10.7.2020

Pripete datoteke

Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Ureditev kolesarske poti ob Kamniški Bistrici, Kamnik-Gocič

Datum objave: 6.7.2020

Pripete datoteke

Eternit Slovenija d.o.o., Anhovo 9, 5210 Deskle

Povečanje količine izpusta odpadne vode iz tehnološke čistilne naprave (iztok V1)

Datum objave: 6.7.2020

Pripete datoteke

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save - Občina Krško; agromelioracija Senovo-Brestanica in agromelioracija Krško desni breg in Leskovec

Datum objave: 6.7.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - Mestna občina Ptuj

Datum objave: 6.7.2020

Pripete datoteke

Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

Ureditev Sevnične v Šmarju I. faza

Datum objave: 6.7.2020

Pripete datoteke

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v naselju Zgornja Polskava, Gabernik in v naselju Bukovec - Občina Slovenska Bistrica

Datum objave: 3.7.2020

Pripete datoteke

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju

Polskava - povečanje poplavne varnosti na območju občin Videm in Kidričevo

Datum objave: 2.7.2020

Pripete datoteke

Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva ulica 3 in MRB Investicije d.o.o., Ob poleni 31, 2230 Lenart

Novogradnja poslovne stavbe

Datum objave: 24.6.2020

Pripete datoteke

PERUTNINA PTUJ d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (Zagrebška cesta 37, 2250 Ptuj)

Datum objave: 23.6.2020

Pripete datoteke

Titus d.o.o., Dekani 5, 6271 Dekani

Datum objave: 23.6.2020

Pripete datoteke

Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki

Ureditev nove kolesarske poti v Občini Železniki v dolžini 7647 m

Datum objave: 23.6.2020

Pripete datoteke

Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj

Datum objave: 23.6.2020

Pripete datoteke

MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici

Datum objave: 19.6.2020

Pripete datoteke

Javno podjetje energetika Ljubljana d.o.o.,Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

PPE-TOL plinsko parna enota Toplarna Ljubljana (sprememba gradbenega dovoljenja)

Datum objave:

Pripete datoteke

Talum d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo

Prizidava k Orodjarni Talum Servis in Inženiring d.o.o.

Datum objave: 18.6.2020

Pripete datoteke

RTC Žičnice Kranjska Gora d.d., Borovška cesta 103

Odstranitev obstoječe vlečnice in novogradnja vlečnice Mojca 2 Kranjska Gora

Datum objave: 17.6.2020

Pripete datoteke

RAM HOLDING d.o.o., Bratislavska cesta 7, 1000 Ljubljana

Skladiščni objekt

Datum objave: 16.6.2020

Pripete datoteke

Friško d.o.o., Velika Polana 111, 9225 Velika Polana

Prenosni plinovod P 154 in merilno regulacijska postaja Velika Polana

Datum objave: 16.6.2020

Pripete datoteke

Taimana d.o.o., Cesta talcev 37a, 3320 Velenje

Trgovski center Trbovlje

Datum objave: 16.6.2020

Pripete datoteke

Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 91, 5000 Nova Gorica

Zazidalno območje Damber III

Datum objave: 15.6.2020

Pripete datoteke

Marmor Sežana d.d., Partizanska cesta 73, 6210 Sežana

Kamnolom naravnega kamna apnenca Lipica I/2

Datum objave: 15.6.2020

Pripete datoteke

Proagent Nova Gorica d.o.o., Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica

Stanovanjska gradnja v Oseku

Datum objave: 15.6.2020

Pripete datoteke

Lafarge Cement d.o.o., Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje

Dejavnost mletja, skladiščenja in odpreme cementa

Datum objave: 12.6.2020

Pripete datoteke

Pivka perutninarstvo d.d., Kal 1, 6257 Pivka (Farma Kal)

Datum objave: 12.6.2020

Pripete datoteke

Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana

Datum objave: 12.6.2020

Pripete datoteke

Profiles d.o.o., Razdrto 46, 6225 Hruševje

Širitev obrtne cone Profiles II. (nova gradnja utrjenih površin - platojev za potrebe lesne proizvodne dejavnosti)

Datum objave: 11.6.2020

Pripete datoteke

Tač d.o.o., Brnčičeva ulica 17c, 1231 Črnuče

Asfaltna baza Črnuče

Datum objave: 10.6.2020

Pripete datoteke

MIK d.o.o., Celjska cesta 55, 3212 Vojnik

Trgovski objekt

Datum objave: 10.6.2020

Pripete datoteke

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1001 Ljubljana

Gradnja plinovodnega omrežja Žabnica (Brezovica)

Datum objave: 10.6.2020

Pripete datoteke

BIO PLINARNA Branko Arnuš s.p., Dolič 42, 2253 Destrnik

Datum objave: 9.6.2020

Pripete datoteke

Dom starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1, 8000 Novo mesto

Gradnja prizidka k obstoječi stavbi za druge posebne družbene skupine

Datum objave: 8.6.2020

Pripete datoteke

Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor

Rekonstrukcija skladišča UNP na lokaciji obrata Plinarna Maribor d.o.o.

Datum objave: 8.6.2020

Pripete datoteke

B-forma storitve in trgovina d.o.o., Kamniška cesta 57, 1241 Kamnik

Prenova poslovnega prostora v pekarno

Datum objave: 5.6.2020

Smučarska zveza Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana

Sanacija vodne akumulacije na območju Biatlonskega centra

Datum objave: 5.6.2020

Pripete datoteke

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop

Datum objave: 5.6.2020

Pripete datoteke

Cementni izdelki Gorec d.o.o., Šentlovrenc 21, 8212 Velika Loka

Gradnja objektov PO Gorec

Datum objave: 5.6.2020

Pripete datoteke

SIJ Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice

Datum objave: 3.6.2020

Pripete datoteke

TERMOPLASTI-PLAMA, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad

Datum objave: 2.6.2020

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana

Bencinski servis s počivališčem Arnovski gozd

Datum objave: 2.6.2020

Pripete datoteke

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola

Sanacija ribiškega pristanišča Izola

Datum objave: 1.6.2020

Pripete datoteke

Peskokop Kepa, Suzana Kepa s.p., Ježce 2, 1275 Šmartno pri Litiji

Pridobivanje tehničnega kamna - dolomita v kamnolomu Ježce 2 v občini Šmartno pri Litiji

Datum objave: 1.6.2020

Pripete datoteke

Ljutomerčan d.o.o., Babinska cesta 4, 9240 Ljutomer

Novogradnja hleva za plemenske svinje na mestu dotrajanih hlevov, Farma Cven - PL 1

Datum objave: 1.6.2020

Pripete datoteke

Hlebček d.o.o., Ptujska cesta 74, 2331 Pragersko

Pekarna Hlebček - novogradnja dveh proizvodnih hal in skladišča

Datum objave: 1.6.2020

Pripete datoteke

2TDK Družba za razvoj projekta d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana

Drugi tir železniške proge Divača Koper, sprememba posega

Datum objave: 29.5.2020

Pripete datoteke

Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica

Izgradnja sekundarnih vodov in objektov za odvajanje odpadnih voda v Občini Mežica

Datum objave: 26.5.2020

Pripete datoteke

Jurčič & Co. d.d., Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur

Prizidek k obstoječemu objektu v kompleksu Logističnega centra Jurčič

Datum objave: 25.5.2020

Pripete datoteke

Ekologo d.o.o., Štrafelova ulica 36, 2250 Ptuj

Predelava odpadne električne in elektronske opreme po postopku R12, R13

Datum objave: 25.5.2020

Pripete datoteke

Delfin Hotel ZDUS d.o.o., Tomažičeva ulica 10, 6310 Izola

Povečana količina odvajanja industrijske odpadne vode

Datum objave: 25.5.2020

Pripete datoteke

Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd

Poslovna cona Otiški Vrh

Datum objave: 25.5.2020

Pripete datoteke

TAB d.d., Polena 6, 2392 Mežica in TAB-IPM d.o.o., Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem

Rekonstrukcija upravne zgradbe Tab Topla

Datum objave: 25.5.2020

Pripete datoteke

Štore Steel d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore

Datum objave: 22.5.2020

Pripete datoteke

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Novogradnja navezovalne ceste Dramlje - Šentjur, od km 0+000 do km 6+100 (od AC prikljuka na G2-107)

Datum objave: 21.5.2020

Pripete datoteke

Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica

Gradnja TC Hofer z manipulativnimi in parkirnimi površinami

Datum objave: 20.5.2020

Pripete datoteke

RZ PELLETS d.o.o., Snežniška cesta 16, 6257 Pivka

Predelava odpadkov

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana

Rekonstrukcija - poslovno skladiščni objekt

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

Dinos d.o.o., Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana Črnuče

Predelava odpadkov na Dinos d.o.o. Skladišče Slovenske Konjice

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

CARTHAGO d.o.o., Kamenice 2, 9233 Odranci

Dogradnja zaprtega nadstreška znotraj obstoječega obrata Carthago d.o.o. v Odrancih

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna

Rekonstrukcija in dozidava OŠ Antona Globočnika

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

Pam d.o.o., Goriška cesta 5F. 5271 Vipava

Industrijski objekt

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana

SNG Drama Ljubljana

Datum objave: 15.5.2020

Pripete datoteke

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

Ureditev skladiščne površine TRT 6 za potrebe skladiščenja vozil v Luki Koper

Datum objave: 12.5.2020

Pripete datoteke

FMG vzdrževanje d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana

Povečanje količin skladiščnih odpadkov

Datum objave: 12.5.2020

Pripete datoteke

Občina Žalec, Občina Tabor, Občina Braslovče, Občina Prebold, Občina Vransko, Občina Polzela

Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 1.sklop

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec

Prizidava, nadzidava in rekonstrukcija

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper

Gradnja parkirne hiše P+R Sonce v Kopru

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana

Rekonstrukcija prenosnega plinovoda P295 na območju Občine Jesenice

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Impol LLT d.o.o., Partizanska cesta 38, 2310 Slovenska Bistrica

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Izgradnja kanalizacije za neopremljena območja aglomeracije ID 29 Maribor

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

DARS d.d., C.XIV.divizije 4, 3000 Celje

Navezava Luke Koper na avtocestno omrežje srminska vpadnica

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Ceroz d.o.o., Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Edvard Prančberger, Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah

Izgradnja hlevov za purane, kotlovnica in skladišči

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

IGM ZAGORJE d.o.o., Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Grašič d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1000 Ljubljana

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

IAK d.o.o., Kresnice 14, 1281 Kresnice

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Krka d.d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva ulica 95, 1000 Ljubljana

Trgovski objekt Ljubljana-Slovenčeva ulica

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor

Distribucijsko omrežje zemeljskega plina Slivnica

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Mlado8 d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana

Skladiščni objekt

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Javno podjetje VOKA Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Gradnje d.o.o., Dolenji Boštanj 66a, 8294 Boštanj

Gradnja in obratovanje betonarne

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Vitiva d.d., Nova vas pri Markovcih 98, 2281 Markovci

Izgradnja industrijske čistilne naprave Vitiva

Datum objave: 7.5.2020

Pripete datoteke

Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Drave

Datum objave: 7.5.2020

Pripete datoteke

Žito d.o.o., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana

Pakirni stroj in metal detektor na isti liniji (Gradišče pri Kozini)

Datum objave: 7.5.2020

Pripete datoteke

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor

Izgradnja poštno logističnega centra Ljubljana Šiška

Datum objave: 6.5.2020

Pripete datoteke

Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana

Posodobitev linije za proizvodnjo mesnih namazov na lokaciji poslovne enote Izola

Datum objave: 6.5.2020

Pripete datoteke

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana

Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II Ljubljana

Datum objave: 6.5.2020

Pripete datoteke

Soma Plus d.o.o., Suhadole 37a, 1218 Komenda

Predelava odpadkov v Borovnici

Datum objave: 6.5.2020

Pripete datoteke

Sorbit valji d.o.o., Dobja vas 250, 2390 Ravne na Koroškem

Proizvodni prostori podjetja Sorbit valji - objekt 2

Datum objave: 6.5.2020

Pripete datoteke

Marumi Group International d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje

Kogeneracija Kočevje - toplovod

Datum objave: 6.5.2020

Pripete datoteke

Metalna Senovo, Titova cesta 52, 8281 Senovo

Dozidava objekta Metalna Senovo

Datum objave: 5.6.2020

Pripete datoteke

Janez Holer, Dražen vrh 32, 2233 Zgornja Ščavnica

Stavba za rejo živali - perutninska farma

Datum objave: 5.6.2020

Pripete datoteke

Retal d.o.o., Cesta v Šmartno 5, 1000 Ljubljana

Sprememba lokacije obdelave odpadkov v avtoklavu in ureditev skladiščenja odpadkov pred in po obdelavi

Datum objave: 8.4.2020

Pripete datoteke

PERUTNINA PTUJ d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (lokacija: Zagrebška cesta 52, 2250 Ptuj)

Datum objave: 3.4.2020

Pripete datoteke

Revoz d.d.,Belokranjska c. 4, 8000 Novo mesto

Datum objave: 3.4.2020

Pripete datoteke

Revoz d.d.,Belokranjska c. 4, 8000 Novo mesto

Datum objave: 3.4.2020

ENERGETIKA CELJE, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje

Datum objave: 3.4.2020

Pripete datoteke

AMZS d.d., Dunajska c. 128a,1000 Ljubljana

AMZS Poslovna enota Novo mesto

Datum objave: 31.3.2020

Pripete datoteke

Eolka d.o.o., Obala 132, 6320 Portorož

Postavitev vetrne elektrarne ZLM3

Datum objave: 31.3.2020

Pripete datoteke

Žito d.o.o., Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana

Posodobitev Čistilne linije 1 z optičnim čistilnim strojem Sortex in površinsko obdelavo Light Peeling

Datum objave: 30.3.2020

Pripete datoteke

Žito d.o.o., Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana

Sistem za hlajenje surovin v žitnih silosih

Datum objave: 30.3.2020

Pripete datoteke

Žito d.o.o., Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana

Nizkotlačna komora za zaplinjevanje s CO2

Datum objave: 30.3.2020

Pripete datoteke

Sončna zadruga zelena energija z.b.o. so.p.,Sneberska cesta 15a,1260 LJUBLJANA - POLJE

Novogradnja kotlovnice na lesno biomaso in toplovoda-DOLB Cankova

Datum objave: 30.3.2020

Pripete datoteke

Alkam d.o.o., Ljubljanska c. 63c, 1241 Kamnik

Naprava za prašno lakiranje

Datum objave: 30.3.2020

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Bohinjska Bistrica-toplovod

Datum objave: 30.3.2020

Pripete datoteke

Žito d.o.o., Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana

Nadgradnja proizvodnega procesa v Mlinu 2 z luščenjem in kosmičenjem

Datum objave: 30.3.2020

Pripete datoteke

Jože Hedl s.p., Spodnja Vižinga 14, 2360 Radlje ob Dravi

Datum objave: 27.3.2020

Pripete datoteke

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

Datum objave: 27.3.2020

Pripete datoteke

Steklarna Hratnik d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik

Datum objave: 20.3.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

Izgradnja vročevoda za izvedbo III. faze poslovna cona Stara vas

Datum objave: 20.3.2020

Pripete datoteke

TPV d.o.o., Kandijska c. 60, Novo mesto

Presernica TPV v IPC Brezina v Brežicah

Datum objave: 20.3.2020

Pripete datoteke

Energetika Celje d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje

Datum objave: 20.3.2020

Pripete datoteke

Turistični center Soriška planina d.o.o., Selca 86, 4227 Selca

Zadrževalnik vode za potrebe zasneževanja Soriška planina

Datum objave: 13.3.2020

Pripete datoteke

Gregor Kordež, Luže 17, 4212 Visoko

Gradnja kmetijskih objektov - selitev kmetije Kordež

Datum objave: 13.3.2020

Pripete datoteke

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 2. sklop

Datum objave: 13.3.2020

Pripete datoteke

Nogometno društvo Lendava 1903, Kolodvorska ulica 7, 9220 Lendava

Nogometna akademija Lendava

Datum objave: 13.3.2020

Pripete datoteke

Acrilove d.o.o., Pristaniška ulica 8, 6000 Koper

Proizvodnja dvokomponentnih lepil v Izoli

Datum objave: 12.3.2020

Pripete datoteke

AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana

Datum objave: 12.3.2020

Pripete datoteke

Javno podjetje energetika Ljubljana d.o.o.,Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Gradnja plinovodnega omrežja na Ladji v Občini Medvode

Datum objave: 12.3.2020

Pripete datoteke

Robert Ornik, Lednik 44, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah

Nova gradnja hleva za piščance pitance

Datum objave: 12.3.2020

Pripete datoteke

Vojko Šušterič, Piršenbreg 21, 8254 Globoko

Zasebni namakalno-oroševalni sistem z več uporabniki Istenič Šuler

Datum objave: 11.3.2020

Pripete datoteke

Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Gradnja plinovoda po Letališki cesti - odsek RP13 - Bratislavska cesta

Datum objave: 11.3.2020

Pripete datoteke

Razvojni center eNeM Materiali (RC eNeM) d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi

Optimizacija pretvorbe energije za zmanjšanje deleža rabe fosilnih goriv z vodikom - raziskovalno razvojni projekt

Datum objave: 11.3.2020

Pripete datoteke

Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

Športni park Šoštanj

Datum objave: 11.3.2020

Pripete datoteke

Javno podjetje energetika Ljubljana d.o.o.,Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

CNG in LNG polnilnica ob Letališki cesti v Ljubljani

Datum objave: 11.3.2020

Pripete datoteke

LES MMS d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana

Poslovna stavba skladišče Momax, Ljubljana Ig

Datum objave: 11.3.2020

Pripete datoteke

Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Sp. Duplek

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - občina Duplek, dograditev kanalizacijskega omrežja na območju aglomeracije ID 16458 Zg.Duplek

Datum objave: 10.3.2020

Pripete datoteke

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Ureditev komunalne infrastrukture ter ureditev zunanjih površin na območju naselij Klenik in Trnje

Datum objave: 9.3.2020

Pripete datoteke

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

Bencinska črpalka v Luki Koper

Datum objave: 6.3.2020

Pripete datoteke

Recman Sistemi, Trgovina, Reciklaža in Management odpadkov d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper

Tehnologija predelave odpadne plastike v granulat

Datum objave: 6.3.2020

Pripete datoteke

BIO PLINARNA Branko Arnuš s.p., Dolič 42, 2253 Destrnik

Datum objave: 6.3.2020

Pripete datoteke

Mlinotest d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina

Posodobitev mlina in posodobitev proizvodnje suhih teestenin

Datum objave: 6.3.2020

Pripete datoteke

Intec MKD d.o.o., Retnje 1a, 4294 Križe

Poslovno-proizvodni objekt

Datum objave: 6.3.2020

Pripete datoteke

Zagožen d.o.o., Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec

Proizvodni objekt upravljavca Aplast v Ložnici pri Žalcu

Datum objave: 6.3.2020

Pripete datoteke

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje

Datum objave: 6.3.2020

Pripete datoteke

Wienerberger d.o.o., Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru

Datum objave: 5.3.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Celje, Občina Štore, Občina Vojnik

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju porečja Savinje - Mestna občina Celje, Občina Štore, Občina Vojnik

Datum objave: 5.3.2020

Pripete datoteke

Lampič d.o.o. Ljubljana, Koprska ulica 62, 1000 Ljubljana

Obratovanje linije za eloksiranje aluminija v obstoječem objektu

Datum objave: 4.3.2020

Pripete datoteke

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Komunalna ureditev dodatnega dela Poslovne cone Ločica

Datum objave: 27.2.2020

Pripete datoteke

Blažič d.o.o., Brnčičeva 18, 1000 Ljubljana

Gradnja poslovno skladiščnega objekta Blažič

Datum objave: 26.2.2020

Pripete datoteke

Peršuh d.o.o., Župečja vas1d, 2324 Lovrenc na Dravskem polju

Sprmemba v izvedbi posega Farma za BTS rejo Starošince

Datum objave: 26.2.2020

Pripete datoteke

LIDL Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda

LIDL Lesce - prizidava

Datum objave: 24.2.2020

Pripete datoteke

KOLIČEVO KARTON Proizvodnja kartona, d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale

Datum objave: 21.2.2020

Pripete datoteke

Odelo Slovenija d.o.o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold

Postavitev lužilne linije za čiščenje orodij

Datum objave: 20.2.2020

Pripete datoteke

Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče

Gradnja kanalizacijskega omrežja v Občini Hoče - Slivnica

Datum objave: 19.2.2020

Pripete datoteke

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Trg E.Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Izgradnja fekalne kanalizacije Pristava- Rafut

Datum objave: 19.2.2020

Pripete datoteke

NM Projekti d.o.o., Cikava 50a, 1290 Grosuplje

Stanovanjski objekt na Jakčevi ulici v Novem mestu

Datum objave: 18.2.2020

Pripete datoteke

Mesarstvo Oblak d.o.o., Industrijska ulica 17, 4226 Žiri

Novogradnja objekta in nakup nove opreme za optimizacijo procesa predelave mesa in uvedbo novih izdelkov

Datum objave: 18.2.2020

Pripete datoteke

Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

Ureditev celovite oskrbe s pitno vodo v Občini Ajdovščina s povezavo v enotni sistem in z zagotovitvijo ustrezne akumulacije

Datum objave: 18.2.2020

Pripete datoteke

Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

Občinsko središče v Vodicah - Kopitarjev center in parkirišče

Datum objave: 18.2.2020

Pripete datoteke

Adrial d.o.o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik

Proizvodno skladiščna hala Adrial

Datum objave: 17.2.2020

Pripete datoteke

Luka Koper, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

Objekt zbiranja kalužnih vod - povečanje zbiralnih kapacitet s posodobitvijo objekta

Datum objave: 17.2.2020

Pripete datoteke

 

Datum objave: 17.2.2020

Crismani ekološke storitve Koper d.o.o., Ankaranska cesta 5a, 6000 Koper

Tehnologija pranja onesnaženih zemljin Soil Washing

Datum objave: 14.2.2020

Pripete datoteke

TERMOPLASTI-PLAMA, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad

Datum objave: 14.2.2020

Pripete datoteke

Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci

Komunala ureditev EPC (ekonomsko poslovne cone) Šalovci

Datum objave: 14.2.2020

Pripete datoteke

Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj

Gradnja dveh novih proizvodnih hal: objekt Konfekcija 2 in Vulkanizacija 2, prizidava objekta IV. polje Polizdelki ter prizidava transportnega mostu

Datum objave: 12.2.2020

Pripete datoteke

Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor

Distribucijsko omrežje zemeljskega plina Miklavž na Dravskem polju, faza 2019

Datum objave: 11.2.2020

Pripete datoteke

Kolektor ATP d.o.o., Industrijska cesta 2, 6230 Postojna

Postavitev linije za metalizacijo v družbi Kolektor ATP

Datum objave: 11.2.2020

Pripete datoteke

Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Sekundarno fekalno kanalizacijsko omrežje Hrastnik - I. in II. faza

Datum objave: 11.2.2020

Pripete datoteke

Proeko plastnika d.o.o., Javorje 24, 6243 Obrov

Oslojevanje plastičnih in papirnih materialov s kemičnim postopkom

Datum objave: 11.2.2020

Pripete datoteke

Papirnica Vevče Proizvodnja, d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje

Datum objave: 11.2.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Osnova šola Martina Krpana - obnova in dozidava

Datum objave: 11.2.2020

Pripete datoteke

Avto Aktiv Intermercatus d.o.o., Ljubljanska c. 24. 1236 Trzin

Novogradnja avtomobilskega salona Salon Avto Aktiv AC Pentlja

Datum objave: 7.2.2020

Pripete datoteke

Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

Obdelava gradbenih odpadkov na premični napravi na območju gradbišč

Datum objave: 7.2.2020

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Bencinski servis Dol pri Ljubljani

Datum objave: 6.2.2020

Pripete datoteke

AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana

Sprememba v številkah odpadkov, ki se bodo predelovali na napravi in dodan postopek obdelave R13

Datum objave: 6.2.2020

Pripete datoteke

Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje

Datum objave: 5. 2. 2020

Pripete datoteke

Pet Pak d.o.o., Vilharjeva c. 40, 6250 Ilirska Bistrica

Proizvodno skladiščno poslovni objekt v Postojni-Proizvodna hala med osmi A in B

Datum objave: 4.2.2020

Pripete datoteke

KAMP TURIZEM turistična dejavnost d.o.o., Vodnikova cesta 89c, 1000 Ljubljana

Gradnja kampa pod golfom Lesce s pripadajočo ureditvijo in objekti

Datum objave: 31.1.2020

Pripete datoteke

Gabrijel Aluminium d.o.o., Pod jelšami 7, 1290 Grosuplje

Datum objave: 30. 1. 2020

Pripete datoteke

LIV SYSTEMS d.o.o., Industrijska cesta 2, 6230 Postojna

Zamenjava obstoječega obrata površinske zaščite

Datum objave: 29.1.2020

Pripete datoteke

Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej

Ureditev cest znotraj industrijsko storitvene cone Sejmišče v Šentjerneju in urediev parkirišča na ureditveni coni UE3

Datum objave: 28.1.2020

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Prometna ureditev parkirišča kamionskih cistern Sermin

Datum objave: 28.1.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - Mestna občina Ptuj

Datum objave: 28.1.2020

Pripete datoteke

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Državna kolesarska povezava Celje-Štore-Šentjur

Datum objave: 27.1.2020

Pripete datoteke

Milan Berlogar, Dolenje Kamenice 86, 8000 Novo mesto

Izravnava terena na lokaciji Berlogar

Datum objave: 24.1.2020

Pripete datoteke

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju naselja Krmelj-Občina Sevnica

Datum objave: 24.1.2020

Pripete datoteke

Uprom d.o.o., Slovenska vas 11a, 8232 Šentrupert

Naprava za površinsko zaščito s prašnim lakiranjem

Datum objave: 24.1.2020

Pripete datoteke

Inotherm d.o.o., Prigorica 98, 1331 Dolenja vas

Proizvodno skladiščni objket (odpremni center, skladišče)

Datum objave: 23.1.2020

Pripete datoteke

Skupina Posavje d.o.o., Velika Loka 54, 8212 Velika Loka

Gradnja objekta za predelavo sadja in zelenjave ter skladišča s pripadajočo dovozno cesto in komunalno opremo

Datum objave: 23.1.2020

Pripete datoteke

RM d.o.o., Vavta vas 17a, 8351 Straža

Sprmemba namambnosti obstoječega skladišča lesnih izdelkov v lakirnico za lesene izdelke in skladišče lakiranih lesenih izdelkov

Datum objave: 23.1.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

Datum objave: 23.1.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v naselju Čirče - Mestna občina Kranj

Datum objave: 23.1.2020

Pripete datoteke

KOVIS - LIVARNA d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore

Datum objave: 22. 1. 2020

Pripete datoteke

Supernova MC Lju, podjeetje za oddajanje nepremičnin d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana

Trgovski center Supernova Ljubljana Šiška

Datum objave: 22.1.2020

Pripete datoteke

Pišek - Vitli Krpan d.o.o., Jazbina 9a, 3240 Šmarje pri Jelšah

Poslovna stavba VK

Datum objave: 22.1.2020

Pripete datoteke

Iskra Mehanizmi d.o.o., Lipnica 8, 4245 Kropa

Sprememba vira ogrevanja in hlajenja industrijsko poslovnega objekta IM Brnik

Datum objave: 21.1.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Ureditev peš in kolesarske povezave s spremljajočo urbano opremo

Datum objave: 21.1.2020

Pripete datoteke

Odelo Slovenija d.o.o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold

Postavitev lužilne linije za čiščenje orogij v podjetju Odelo Slovenija d.o.o.

Datum objave: 21.1.2020

Pripete datoteke

Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

Izgradnja kanalizacijskega sistema v Občini Poljčane

Datum objave: 17.1.2020

Pripete datoteke

Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice

Nadgradnja čistilne naprave Dolenjske Toplice

Datum objave: 17.1.2020

Pripete datoteke

G4 Group upravljanje podjetij d.o.o., Šmarjeta 64, 8220 Šmarješke Toplice

Skladiščni objekt

Datum objave: 17.1.2020

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana (lokacija Mengeš)

Datum objave: 17. 1. 2020

Pripete datoteke

LGM d.o.o., Gorenjska cesta 20, 1234 Mengeš

Povečanje količin odvajanja ind. odpadnih vod in kom. odpadnih vod

Datum objave:17.1.2020

Pripete datoteke

LF, skladiščenje in ravnanje z odpadki, d.o.o., Strma cesta 1a, 3250 Rogaška Slatina

Datum objave: 16. 1. 2020

Pripete datoteke

Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica

Izgradnja kanalizacije v Krajevni skupnosti Notranje Gorice - Žabnica

Datum objave: 15.1.2020

Pripete datoteke

Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Objekt za reševanje prostorske problematike zavoda za prestajanje zaporne kazni zapora Ig

Datum objave: 15.1.2020

Pripete datoteke

Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Gradnja plinovoda Ob Grosupeljščici, Kozinovi, Seliškarjevi in območju Prešernove ceste

Datum objave: 15.1.2020

Pripete datoteke

Wienerberger d.o.o., Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru

Glinokop Hardeška Šuma - širitev 4

Datum objave: 14.1.2020

Pripete datoteke

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče

Gradnja kanalizacijskega sistema Radeče - Občina Radeče

Datum objave: 14.1.2020

Pripete datoteke

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Novogradnja komunalne in prometne infrastrukture v poslovni coni Pod Fructalom

Datum objave: 13.1.2020

Pripete datoteke

Kvibo d.o.o., družba za trgovino in storitve, Mlaka 2a, 4290 Tržič

Prizidek k objektu Kvibo

Datum objave: 10.1.2020

Pripete datoteke

Marinblu d.o.o., Hrpelje, Obrtno industrijska cona Hrpelje 20, 6240 Kozina

Novogradnja proizvodno poslovnega objeka in pripadajoče zunanje ureditve za proizvodnjo ribjih izdelkov

Datum objave: 9.1.2020

Pripete datoteke

Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (lokacija Laško)

Datum objave: 6.1.2020

Pripete datoteke

VOC Celje d.o.o., Lava 42, 3000 Celje

Gradnja zbirno predelovalnega centra za nenevarne, inertne gredbene odpadke

Datum objave: 31.12.2019

Pripete datoteke

MPI - RECIKLAŽA d.o.o., Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem

Datum objave: 30.12.2019

Pripete datoteke

Marmor Sežana d.d., Partizanska cesta 73a, 6210 Sežana

Kamnolom naravnega kamna apnenca Lesično - nova koncesija na lokaciji kamnoloma Lesično

Datum objave: 27.12.2019

Pripete datoteke

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Poslovno-ekonomska cona Nova Gorica-Kromberk (cestne povezave in komunalna opremljenost)

Datum objave: 27.12.2019

Pripete datoteke

Žale javno podjetje d.o.o., Med hmeljniki 2 , 100 Ljubljana

Pokopališka stavba - povečanje krematorija

Datum objave: 27.12.2019

Pripete datoteke

Domel Elektromotorji in gospodinjski aparati d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki

Proizvodni prostori PEKM v Retečah

Datum objave: 24.12.2019

Pripete datoteke

EHO d.o.o., Ob Dragi 7, 3320 Štore

Lakirnica znotraj obstoječega proizvodnega objekta EHO

Datum objave: 23.12.2019

Pripete datoteke

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1001 Ljubljana

OŠ Miška Kranjca - dozidava

Datum objave: 23.12.2019

Pripete datoteke

Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

Izgradnja sekundarne sanitarne kanalizacije v Občini Zreče

Datum objave: 23.12.2019

Pripete datoteke

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

vodovod MOM KozjakI. in II. faza

Datum objave: 20.12.2019

Pripete datoteke

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje

Novogradnja - poslovna stavba DARS, Grič

Datum objave: 20.12.2019

Pripete datoteke

DARS d.d. Cesta XIV. Divizije 14, 3000 Celje

Obvoznica Vodice

Datum objave: 20.12.2019

Pripete datoteke

Mestna občina Ljubljana Mestna uprava, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana

Ureditev osrednje ljubljanske tržnice

Datum objave: 19.12,2019

Pripete datoteke

Občina Rogaševci, Rogaševci 14b, 9262 Rogaševci

Nadgradnja vodovodnega sistema B

Datum objave: 19.12.2019

Pripete datoteke

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1.sklop

Datum objave:19.12.2019

Pripete datoteke

Kit Žižki d.o.o., Žižki 48c, 9232 Črenšovci

Novogradnja proizvodnega objekta za suhoprašno barvanje kovinskih izdelkov

Datum objave: 19.12.2019

Pripete datoteke

Adria Mobil d.o.o. Novo mesto, Straška cesta 50, 8000 Novo mesto

Adria Mobil - širitev sektorja B

Datum objave: 19.12.2019

Pripete datoteke

Hofer Trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica

Novogradnja trgovskega objekta Ljubljana Zalog

Datum objave: 17.12.2019

Pripete datoteke

Nejc Rumpret, Vrh pri Šentjerneju 5, 8310 Šentjernej

Umestitev opreme za predelavo sadja

Datum objave: 17.12.2019

Pripete datoteke

Ngen d.o.o., Moste 26B, 4274 Žirovnica

Poslovn trgovski objekt Žirovnica

Datum objave; 16.12.2019

Pripete datoteke

Luka Krč, Huje 9, 4000 Kranj

Uvedba namakalnega sistema

Datum objave: 13.12.2019

Pripete datoteke

Klemen transport, Klemen Piškur s.p., Gorenjska cesta 9, 1234 Mengeš

Ureditev parkirišča za tovorna vozila

Datum objave: 13.12.2019

Pripete datoteke

Žolger Jožef s.p., Majšperk 14a, 2323 Ptujska Gora

Izkoriščanje mineralne surovine naravnega kamna-peščenjaka

Datum objave: 13.12.2019

Pripete datoteke

Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Drave - Občina Hajdina

Datum objave: 12.12.2019

Pripete datoteke

Knauf Insulation d.o.o. Škofja Loka

Vgradnja male pilotne peči za taljenje mineralnih surovin

Datum objave: 11.12.2019

Pripete datoteke

BGP Gradnje d.o.o., Gradec 135, 8332 Gradec

Predelava gradbenih odpadkov na premični napravi

Datum objave: 10.12.2019

Pripete datoteke

ELES d.o.o., SODO d.o.o. in Elektro Celje d.d.

RTP 110/20 kV Velenje, 110 kV stikališče v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov

Datum objave: 6.12.2019

Pripete datoteke

Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače

Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307 od naselja Črnci do naselja Vratja vas - 1.faza in od naselja Črnci do konca naselja Žepovci

Datum objave: 6.12.2019

Pripete datoteke

Občina Ankaran. Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran

Športna dvorana osnovne šole v Ankaranu

Datum objave: 6.12.2019

Pripete datoteke

GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci

Gradnja skladiščnega objekta s spremljajočimi ureditvami

Datum objave: 4.12.2019

Pripete datoteke

Adria produkt d.o.o., Ferrarska 14, 6000 Koper

Novogradnja parkirišča (tir truck park Srmin)

Datum objave: 3.12.2019

Pripete datoteke

GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci

Gradnja skladiščnega objekta s spremljajočimi ureditvami

Datum objave: 3.12.2019

Pripete datoteke

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

SOIC Murska Sobota- Ureditev območja II. in delno III. faze

Datum objave: 29.11.2019

Pripete datoteke

Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova cesta 62, 1000 Ljubljana (lokacija Toplarniška ulica 19, Ljubljana)

Datum objave: 29. 11. 2019

Pripete datoteke

Orkoplast d.o.o., Pristavica pri Velikem Gabru 20, 8213 Veliki Gaber

Postavitev naprave za površinsko zaščito

Datum objave: 29.11.2019

Pripete datoteke

Paritas d.o.o., Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Rekonstrukcija podstrešja - nadzidava objekta Waldorfske šole Ljubljana

Datum objave: 29.11.2019

Pripete datoteke

Antila d.o.o., Sermin 7b, 6000 Koper

Ureditev območja za skladiščenje avtomobilov

Datum objave: 27.11.2019

Pripete datoteke

Krka d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto

Ureditev parkirišč v Kosovi dolini na lokaciji Ločna

Datum objave: 27.11.2019

Pripete datoteke

Rutar Marketing d.o.o., Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana

DIPO Novo mesto

Datum objave: 27.11.2019

Pripete datoteke

Občina Hrpelje Kozina, Reška cesa 14, 6240 Kozina

Izgradnja fekalne kanalizacije Rodik in fekalnega kanala Rodik-Kozina

Datum objave: 27.11.2019

Pripete datoteke

Andraž Rumpret, Vrh pri Šentjerneju 5, 8310 Šentjernej

Umestitev opreme za predelavo sadja

Datum objave: 26.11.2019

Pripete datoteke

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v naselju Gradišče nad Prvačino

Datum objave: 25.11.2019

Pripete datoteke

ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

RTP 400/200/110 kV Beričevo, izgradnja transformacije 400/110 kV

Datum objave: 20.11.2019

Pripete datoteke

Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

Odvajanje in čiščenje odpadne vode - Občina Mozirje

Datum objave: 20.11.2019

Pripete datoteke

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420 Brežice - Dobova od km 0,000 do km 4,700

Datum objave: 19.11.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Bencinski servis Radeče-Hotemež

Datum objave: 15.11.2019

Pripete datoteke

Mestna občina Novo mesto, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Škocjan, Občina Šentjernej

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

Datum objave: 14.11.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Izgradnja UNPrezervoarja na bencinskem servisu Radeče-Hotemež

Datum objave: 14.11.2019

Pripete datoteke

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto (lokacija Ločna)

Datum objave: 13. 11. 2019

Pripete datoteke

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

Datum objave: 13.11.2019

Pripete datoteke

Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave-Občina Šentilj

Datum objave: 8.11.2019

Pripete datoteke

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8120 Trebnje

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke-Občina Trebnje (1.faza)

Datum objave: 8.11.2019

Pripete datoteke

Eles d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

Priključni vod 2 x 110 kV za RTP 110/20 kV Vojnik

Datum objave: 28.10.2019

Pripete datoteke

Pomgrad-cestno podjetje d.d.,Lipovci 256/b,9231 Beltinic

Izkoriščanje naravnega kamna v kamnolomu pri naselju Sotina

Datum objave: 25.10.2019

Pripete datoteke

Gorenje Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Zamenjava tehnoloških enot

Datum objave: 25.10.2019

Pripete datoteke

RAM HOLDING d.o.o., Bratislavska cesta 7, 1000 Ljubljana

Skladiščni objekt

Pripete datoteke

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe - Občina Črnomelj

Datum objave: 24.10.2019

Pripete datoteke

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper in Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran

Datum objave: 23.10.2019

Pripete datoteke

ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

DV 110 kV Ribnica - Kočevje, preusmeritev daljnovoda pred RTP Kočevje

Datum objave: 21.10.2019

Pripete datoteke

Zupan Ivan, Gregorčičeva ulica 8, 4000 Kranj

Gradnja poslovnega objekta

Datum objave: 18.10.2019

Pripete datoteke

Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1259 Ivančna Gorica

Zunanja ureditev z umestitvijo novih objektov na zemljiščih v k.o. Stična ter v k.o. Hudo

Datum objave: 18.10.2019

Pripete datoteke

Jože Šavalj, Dolenja Brezovica 5, 8310 Šentjernej

Nadomestna gradnja gospodarskega objekta - hleva za perutnino

Datum objave: 16.10.2019

Pripete datoteke

Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Gradnja plinovodnega omrežja na območju naselja Preloge v MOL

Datum objave: 16.10.2019

Pripete datoteke

Grafist Bonifika d.o.o., Grafist d.o.o., Mestna občina Koper

Olimpijski center Koper - bazen, hotel (drugi del objekta)

Datum objave: 16.10.2019

Pripete datoteke

Jure Bostele, Zdole 50, 8272 Zdole

Izgradnja zasebnega namakalnega sistema

Datum objave: 16.10.2019

Pripete datoteke

Elektro Primorska d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica

RTP 110720 kV Izola, 110 kV stikališče

Datum objave: 16.10.2019

Pripete datoteke

TPV d.o.o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto

Prizidava proizvodno skladiščnega objekta TPV - poslovna enota Brežice, Šentlenart v Brežicah za izdelavo polizdelkov iz ALU pločevine za porebe avtomobilske proizvodnje in skladiščenje

Datum objave: 15.10.2019

Pripete datoteke

Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

Poslovna cona Mirce 2

Datum objave: 15.10.2019

Pripete datoteke

VOKA SNAGA javno podjetje d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

Datum objave: 15. 10. 2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana

gradnja CNG polnilnice na Bencinskem servisu Lukovica

Datum objave: 14.10.2019

Pripete datoteke

Hrvatske vode, Ulica grada Vukova 220, Zagreb in DRSV Hajdrihova 28c, Ljubljana

Ojezeritev akumulacija Vonarje

Datum objave: 10.10.2019

Pripete datoteke

Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Plinovodno omrežje, plinovod do farme Cven

Datum objave: 8.10.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Gradnja CNG polnilnice na BS Ljubljana AC Barje jug

Datum objave: 8.10.2019

Pripete datoteke

Papirnica Vevče Proizvodnja, d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje

Datum objave: 7. 10. 2019

Pripete datoteke

KOLIČEVO KARTON Proizvodnja kartona, d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale

Datum objave: 7. 10. 2019

Pripete datoteke

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8120 Trebnje

Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo

Datum objave: 4.10.2019

Pripete datoteke

Znass d.o.o., Ratež 14b, 8321 Brusnice

Logistični center Znass - skladiščna objekta ter Prizidava skladiščno poslovnega objekta v gospodarski coni na Brezovici

Datum Objave: 3.10.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana

Gradnja CNG polnilnice na Bencinskem servisu Lj AC Barje sever

Datum objave: 3.10.2019

Pripete datoteke

Blisk livarstvo d.o.o., Laze 20, 4000 Kranj

Proizvodno-poslovni objekt

Datum objave: 1.10.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

CNG polnilnica na BS Maribor AC zahod

Datum objave; 1.10.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

CNG polnilnica na BS Maribor AC vzhod

Datum objave: 30.9.2019

Pripete datoteke

VOKA SNAGA javno podjetje d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

Datum objave: 27. 9. 2019

Pripete datoteke

SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota

Datum objave: 27. 9. 2019

Pripete datoteke

Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

RTP 110/20 kV Škofja Loka

Datum objave: 27.9.2019

Pripete datoteke

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

Nizkotlačni plinovod Bukovžlak - Teharje

Datum objave; 27.9.2019

Pripete datoteke

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Tržič (DRR2); izgradnja fekalne kanalizacije na Snakovški cesti - odsek 32, izgradnja fekalne kanalizacije za odsek 1 in odsek 2

Datum objave: 26.9.2019

Pripete datoteke

Labeks skupina d.o.o., Gabrovka 11, 1274 Gabrovka

Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije - DO OVE

Datum objave: 26.9.2019

Pripete datoteke

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec

Kotlarna na lesno biomaso Slovenj Gradec

Datum objave: 26.9.2019

Pripete datoteke

Rezona d.o.o., Štefanova ulica 13a, 1000 Ljubljana

Devana park II

Datum objave: 25.9.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Gradnja CNG polnilnice na BS Murska Sobota AC jug

Datum objave: 25.10.2019

Pripete datoteke

K. Tivoli d.o.o., Šlandrova ulica 4b, 1231 Ljubljana Črnuče

Poslovno stanovanjski objekt Masarykova

Datum objave: 25.9.2019

Pripete datoteke

Frutarom Etol d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas

Mešalnica za začimbe ter čiščenje izhodnega zraka s pomočjo biofiltra

Datum objave: 25.9.2019

Pripete datoteke

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save-Občina Radovljica

Datum objave: 24.9.2019

Pripete datoteke

WEILER Abrasives, umetni brusi in nekovine d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor (lokacija Maribor)

Datum objave:24. 9. 2019

Pripete datoteke

Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje-Občina Šentjur

Datum objave:24.9.2019

Pripete datoteke

WEILER Abrasives, umetni brusi in nekovine, d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor (lokacija Loče)

Datum objave:24. 9. 2019

Pripete datoteke

Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika

Ureditev gospodarske javne infrastrukture v industrjski coni Beti

Datum objave: 24.9.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Gradnja CNG polnilnice na BS Murska Sobota AC sever

Datum objave: 24.9.2019

Pripete datoteke

Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (PC Mesna industrija Ptuj)

Datum objave: 23. 9. 2019

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana (lokacija Mengeš)

Datum objave: 20. 9. 2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana (lokacija Teharje)

Datum objave: 19. 9. 2019

Pripete datoteke

Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

Datum objave: 19. 9. 2019

Pripete datoteke

Znass d.o.o., Ratež 14b, 8321 Brusnice

Logistični center Znass- skladiščna objekta ter Prizidava skladiščno poslovnega objekta v gospodarski coni na Brezovici

Datum objave: 19.9.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Gradnja CNG polnilnice na Bencinskem servisu Starine jug

Datum objave: 18.9.2019

Pripete datoteke

Danijel Seči, Štefana Raja 15, 9224 Turnišče

Hlev za piščance

Datum objave: 18.9.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana

Gradnja CNG polnilnice na Bencinskem servisu Starine sever

Datum objave: 16.9.2019

Pripete datoteke

LIP Bohinj d.o.o., Ulica Tomaža Godca 5, 4264 Bohinjska Bistrica

Mehanizirano lesno skladišče Lip Bohinj

Datum objave: 16.9.2019

Pripete datoteke

TPV d.o.o., Kandijska c. 60, Novo mesto

presernica TPV v IPC Brezina v Brežicah

Datum objave: 13.9.2019

Pripete datoteke

Dinos d.o.o., Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana Črnuče

Obdelava odpadkov v Centru za predelavo Ljubljana

Datum objave: 12.9.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana

gradnja CNG polnilnice na Bencinskem servisu Novo mesto

Datum objave: 12.9.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana

gradnja CNG polnilnice na Bencinskem servisu Sežana

Datum objave: 11.9.2019

Pripete datoteke

Ilmest d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica

Prizidava skladiščnega objekta s pripadajočimi parkirnimi površinami k obstoječim skladiščnim objektom za lesene polizdelke

Datum objave: 11.9.2019

Pripete datoteke

Smučarska zveza Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana

Sanacija vodne akumulacije na območju Biatlonskega centra

Datum objave: 10.9.2019

Pripete datoteke

Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Žalec

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - Občina Braslovče, Polzela in Žalec

Datum objave: 10.9.2019

Pripete datoteke

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

gradnja CNG polnilnice na Bencinskem servisu Tepanje vzhod

Datum objave: 9. 9. 2019

Pripete datoteke

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

gradnja CNG polnilnice na Bencinskem servisu Tepanje zahod

Datum objave: 9. 9. 2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana (lokacija Ravne na Koroškem)

Datum objave: 6. 9. 2019

Pripete datoteke

Marko Jauk, Kremberk 55, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah

Datum objave: 5. 9. 2019

Pripete datoteke

Golte d.o.o., Radegunda 19c, 3330 Mozirje

Datum objave: 5. 9. 2019

Pripete datoteke

Čadež d.o.o., Visoko 7g, 4212 Visoko pri Kranju

Posodobitev tehnološke opreme

Datum objave: 5.9.2019

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana (lokacija Mengeš)

Datum objave: 3. 9. 2019

Pripete datoteke

Sop international d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana

Industrijski objekt za premontažo

Datum objave: 30.8.2019

Pripete datoteke

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto (lokacija Ločna)

Datum objave: 29. 8. 2019

Pripete datoteke

Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Datum objave: 28. 8. 2019

Pripete datoteke

Tine Brodnjak, Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana

Datum objave: 28. 8. 2019

Pripete datoteke

TPV d.o.o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto

Datum objave: 26. 8. 2019

Pripete datoteke

Metrel Mehanika d.o.o., Ljubljanska cesta 80, 1354 Horjul

Datum objave: 23. 8. 2019

Pripete datoteke

Knauf Insulation d.o.o. Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka

Datum objave: 23. 8. 2019

Pripete datoteke

Infra d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Datum objave: 19.8.2019

Pripete datoteke

LOGO SKUPINA d.o.o., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje

Adriatic trening center za izobraževanje

Datum objave: 16.8.2019

Pripete datoteke

JUDEŽ d.o.o., Reslova ulica 5, 8000 Novo mesto

Datum objave: 14. 8. 2019

Pripete datoteke

Terme Banovci d.o.o., Banovci 1a, 9241 Veržej

Datum objave: 13.8.2019

Pripete datoteke

Podgorje tovarna ploskovnega pohištva d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 24, 8310 Šentjernej

Datum objave: 12. 8. 2019

Pripete datoteke

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

Datum objave: 8.8.2019

Pripete datoteke

Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož

Datum objave: 8. 8. 2019

Pripete datoteke

Messer Slovenija d.o.o., Jugova ulica 20, 2342 Ruše

Datum objave: 5.8.2019

Pripete datoteke

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Datum objave: 5.8.2019

Pripete datoteke

Holding Kobilarne Lipica d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana

Datum objave: 2.8.2019

Pripete datoteke

Iskra d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana (lokacija Glinek)

Datum objave: 1.8.2019

Pripete datoteke

Grašič prašno lakiranje d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj

Datum objave: 1.8.2019

Pripete datoteke

Mesarstvo Oblak proizvodnja trgovina in storitve d.o.o., Industrijska ulica 17, 4226 Žiri

Datum objave: 1. 8. 2019

Pripete datoteke

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Datum objave: 31. 7. 2019

Pripete datoteke

Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Sevce 16a, 3272 Rimske Toplice

Datum objave: 31. 7. 2019

Pripete datoteke

Mesarija Mlinarič d.o.o., Lesce, Železniška ulica 1, 4248 Lesce

Datum objave: 31. 7. 2019

Pripete datoteke

Mlinotest d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina

Datum objave: 31. 7. 2019

Pripete datoteke

AHAC trgovinsko podjetje d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno

Datum objave: 30.7.2019

Pripete datoteke

Willy Stadler, d.o.o., Velika vas 62a, 8273 Leskovec pri Krškem

Datum: 30.7.2019

Pripete datoteke

Jan Bordon, Dekani 63, 6271 Dekani

Datum objave: 30. 7. 2019

Pripete datoteke

Bojan Gjura, Vojkova cesta 16, 1000 Ljubljana

Datum objave: 30.7.2019

Pripete datoteke

JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska cesta 84, 1000 Ljubljana

Datum objave: 26. 7. 2019

Pripete datoteke

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Datum objave: 26. 7. 2019

Pripete datoteke

Klavdij Morgan, Grintovec 1b, 6574 Šmarje

Pripete datoteke

Mahle Electric Drives Slovenija, d.o.o., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici

Datum objave: 25. 7. 2019

Pripete datoteke

Narajan, proizvodnja in veletrgovina, d.o.o., Zbure 19, 8220 Šmarješke toplice

Datum objave: 25. 7. 2019

Pripete datoteke

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart

Datum objave: 25. 7. 2019

Pripete datoteke

MIM MESARSTVO d.o.o., Stari trg 23, 8230 Mokronog

Datum objave: 24.7.2019

Pripete datoteke

STEKLARNA ROGAŠKA d.d., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina

Datum objave: 22. 7. 2019

Pripete datoteke

STEKLARNA HRASTNIK d.o.o. (PE Vitrum), Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik

Datum objave: 22. 7. 2019

Pripete datoteke

ABRASIV MUTA d.o.o., Koroška cesta 49, 2366 Muta

Datum objave: 11.7.2019

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana (lokacija Lendava)

Datum objave: 8.7.2019

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana (lokacija Mengeš)

Datum objave: 8.7.2019

Pripete datoteke

Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje

Datum objave: 5. 7. 2019

Pripete datoteke

PIVKA perutninarstvo d.d., Kal 1, 6257 Pivka

Datum objave: 3. 7. 2019

Pripete datoteke

BARON INTERNATIONAL TRGOVINA d.o.o., Obrežje 4, 1433 Radeče

Datum objave: 3. 7. 2019

Pripete datoteke

Infra d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Izgradnja črpališča

Datum objave: 3.7.2019

Pripete datoteke

Občina Slovenske Konjice, Tari tg 29, 3210 Slovenske Konjice

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

Datum objave: 3.7.2019

Pripete datoteke

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Datum objave: 3. 7. 2019

Pripete datoteke

MMDELTA investicijska družba d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana

Dozidava in nadzidava obstoječega objekta na Dunajski cesti 151 v Ljubljani

Datum objave: 27. 6. 2019

Pripete datoteke

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

Datum objave: 26. 6. 2019

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO